Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.01.2023 11:25  //  aktualizácia: 17.01.2023 11:26  //  zobrazené: 84

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), - Gabriel a Monika Blehoví

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),


Upovedomujeme Vás o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:


Správny orgán: Obec Močenok


Číslo konania: 717/2023


Predmet konania: výrub drevín


Žiadateľ, adresa: Gabriel Bleho a manž. Monika Blehová


Popis konania v zmysle platnej legislatívy: oznámenie o začatí ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním


Miesto výrubu: parcela KN-C č. 153/32 katastrálne územie Močenok, Ul. M.R.Štefánika, Močenok


Dátum konania: 01.02.2023 o 09,00 hod.


Dátum zverejnenia: 17.01.2023


Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu stavebnyurad@mocenok.sk.

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top