Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.05.2021 09:42  //  aktualizácia: 28.05.2021 10:43  //  zobrazené: 235

Informácia o konaní verejného prerokovania navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“ dňa 02.06.2021

 

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

821 35 Bratislava

 

Vec

Informácia o konaní verejného prerokovania navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“.

 

 

Obec Močenok Vám v zmysle  § 34 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá obec oznamuje konanie verejného prerokovania navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“.

 

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“ sa uskutoční dňa 02.06.2021 so začiatkom o 16.00 hod. v Obecnom úrade Močenok (Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok) v spoločenskej sále, na I. poschodí.

 

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu.

 

V prípade, ak by prišlo k zhoršeniu pandemickej situácie a obci bude do doby konania predmetného verejného prerokovania doručené vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre o nemožnosti uskutočnenia verejného prerokovania, obec Močenok bude v zmysle § 34 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov bezodkladne informovať verejnosť, MŽP SR ako príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán o odklade konania verejného prerokovania navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“.

 

Rovnako aj Správa o hodnotení navrhovanej činnosti: „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“ bude opätovne zverejnená a Verejné prerokovanie bude zabezpečené v momente ako pominú protipandemické opatrenia.

 

S pozdravom

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                     starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top