Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2022 11:28  //  aktualizácia: 14.09.2022 11:31  //  zobrazené: 129

Hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Veterný park Močenok“, navrhovateľa Eurowind Energy, s.r.o., Budyšínska 36, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

 

Dňa 12.09.2022 bol Obci Močenok doručený rozsah hodnotenia určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Veterný park Močenok“, navrhovateľa Eurowind Energy, s.r.o., Budyšínska 36, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO 53 230 019, zastúpený spoločnosťou Envis, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO 35 977 442.

V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti č. 1705/2022-11.1.2/dš zo dňa 06.09.2022 záujemcovia nájdu v prílohe.

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top