Titulka   >  Pozvánky
publikované: 02.06.2021 08:16  //  aktualizácia: 02.06.2021 22:12  //  zobrazené: 1842

Gorazdov Močenok bude 25. júla - 1. augusta 2021

Gorazdov Močenok bude tento rok online (divadelné predstavenia a dielne) a naživo duchovná časť a sprievodné akcie. Netreba sa báť, pripravili sme pre vás plnohodnotný program, ktorý môžete spolus nami dotvoriť aj vy. Tešiť sa môžete na súťažné aj hosťujúce divadelné predstavenia, rozborové semináre, tvorivé divadelné dielne, výstavy, duchovný program a mnoho ďalšieho. Všetko z pohodlia svojhodomova a hlavne v bezpečí.

Ako to bude teda vyzerať?

Súťažné divadelné inscenácie budú počas celého trvania festivalu zverejnené na webovom sídle www.krediv.sk, kde si ich môžete pozrieť kedykoľvek v rámci celého týždňa.

Rozborové semináre budú prebiehať prostredníctvom skupinových videohovorov, kde môžu prísť diskutovať nielen súťažiaci divadelníci, ale ktokoľvek, kto bude mať chuť.

Odborná porota bude zložená z divadelných profesionálov: režisér, dramatik a dramaturg Michal Babiak; režisérka a dramaturgička Zuzana Galková a kritik a programový riaditeľ festivalu Scénická žatva Matej Moško. 

Divadelné súbory, ktoré majú záujem odprezentovať svoje divadelné inscenácie sa môžu prihlásiť s videozáznamami predstavení do 30. júna 2021 na stránke www.krediv.sk v sekciiGorazdov Močenok 2021. Pošlite nám čo najkvalitnejší videozáznam.

Nestihli ste pripraviť novú inscenáciu? Nevadí! Pokojne nám pošlite videozáznam divadelnej inscenácie z minulosti, s ktorou ste na Gorazdovom Močenku ešte nesúťažili.

Víťaz získa návrh na účinkovanie na 100. výročí festivalu Scénická žatva v roku 2022 a predplatné divadelného časopisu Javisko na rok 2022.

Neodmysliteľnou súčasťou festivalu sú aj Tvorivé divadelné dielne. V tomto roku si môžete vybrať z 3 dielní vedených špičkovými lektormi a lektorkami. Tvorivá výučba bude v každej dielni prebiehaťformou skupinových videohovorov, a to v 8. blokoch od 26. – 29. 7. 2021 v časoch: 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00.

•             Dielňa tvorivého písania s Katarínou Mišíkovou Hitzingerovou – od 13 rokov

•             Dielna detskej dramatickej tvorivosti s Maricou Šiškovou – pre deti od 6 rokov a režisérov/vedúcich detských divadelných súborov

•             Dielňa činohernej réžie a dramaturgie s Kamilom Žiškom – od 16 rokov

Počet miest je obmedzený, preto sa rýchlo prihláste na www.krediv.sk do 15. júla 2021.

Festival Gorazdov Močenok má štatút, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie, nájdete ho na spomínanom webovom sídle.

Chcete mať stále čerstvé informácie? Sledujte našu facebookovú stránku facebook.com/GorazdovMocenok.

Tešíme sa na vás!

"Hoci letné mesiace skôr vykazujú útlm v konaní kultúrnych podujatí, neplatí to o historickom Močenku. Tu sa na záver júla - v okruhu sviatku sv. Gorazda a spoločníkov - každoročne už skoro tridesaťročia koná prehliadka kresťanských divadelných súborov spojených s ďalšími sprievodnými akciami. Právom, lebo kresťanská kultúra ponúka ako stálu a nemennú hodnotu kultúru života oprotikultúre smrti, kultúru lásky oproti nenávisti, kultúru obety oproti egoizmu, oproti karikatúre slobody ozajstne darovanú slobodu, oproti akejkoľvek ľubovôli – zodpovednosť za seba i za iných...Je chvályhodné, že rodáci tohto prvého svätca z „nášho rodu“ sa aj takýmto spôsobom hlásia k jeho odkazu a šíria kresťanskú kultúru. Patrí im za to úprimný obdiv a vďaka! Aj takýmto konkrétnymspôsobom účinne napomáhajú, aby sme boli pokračovatelia cyrilo-metodských hodnôt, ktoré sú obohacujúce a aktuálne aj dnes.

Požehnaná činnosť solúnskych bratov je nemysliteľná bez spolupráce tých, ktorí ich z Carihradu sprevádzali, ale najmä mnohých, ktorých získali na území Veľkomoravskej ríše a potom aj Blatnohrade. V čase smrti Metodovej ich bolo už okolodvesto. Medzi nimi vynikal Gorazd, ktorý je zomierajúcim sv. Metodom označený za jeho nástupcu „Tento je vašej krajiny slobodný muž, učený dobre v latinských knihách, pravoverný. To buď vôľa Božia i vaša láska, ako aj moja“ (ŽM XVII.       

Pre svoje mimoriadne nadanie a usilovnosť, ako aj pre svoju politickú rozhľadenosť v diplomatických, kultúrnych a cirkevných otázkach, bol nielen žiakom, ale aj spolupracovníkom, radcom, spoluprekladateľom, spisovateľom, človekomušľachtilého srdca, duchovným pastierom apoštolskej horlivosti, verným spoločníkom s ktorým bol v nemeckom väzení vyše dvoch rokov a nakoniec nástupcom sv. Metoda na arcibiskupskom stolci. Hľa, veľa dôvodov, prečo by svetlo jeho odkazumalo prenikať do nášho národného i kresťanského povedomia!

Kiež aj tohoročné podujatie poznačené neradostnou situáciou v predchádzajúcich mesiacoch, nás vedie k uživotneniu i k šíreniu hodnôt, pre ktoré sv. Gorazd žil, obetoval sa aj trpel. Keď sa odvolávame na minulosť „kresťanskej“ Európy, žiadasa zodpovedný postoj k tejto realite. A teda aj k historickému odkazu misie solúnskych bratov, sv. Cyrila a Metoda, v kultúre našich predkov, ako aj v kultúrnej tradícii až po dnešok.

Pápež sv. Ján Pavol II. nás v tomto duchu povzbudzuje: „ Kresťania sú povolaní znova si uvedomiť,... že majú ponúknuť osobitný príspevok na budovanie Európy, ktorý bude tým účinnejší, čím sa viac obnovia vo svetle evanjelia. Tak sa stanúpokračovateľmi dlhých dejín svätosti, ktorá v priebehu týchto dvoch tisícročí prešla rozličnými krajinami Európy.“

Viliam Judák, nitriansky biskup

 

Prílohy

uvodnik GM 2021

(jpg - 2.66 MB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top