Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.12.2022 09:40  //  aktualizácia: 16.12.2022 09:42  //  zobrazené: 648

Zverejnenie schválených Všeobecne záväzných nariadení č. 04, 05 a 06/2022

Oznamujeme občanom, že majú možnosť nahliadnuť do Schválených všeobecne záväzných nariadení Obce Močenok, ktoré boli schválené na I. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku vo volebnom období 2022 - 2026, ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2022.

* VZN Obce Močenok č. 04_ 2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05_2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

* VZN Obce Močenok č. 05_2022, ktorým sa mení a dopĺňa vzn 01 2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

* VZN Obce Močenok č. 06_2022, ktorým sa mení VZN č. 03_2022 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďov.pôsobnosti Obce Močenok

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top