Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.07.2022 15:15  //  aktualizácia: 11.07.2022 15:38  //  zobrazené: 437

Vyjadrenie - súhlas obce k stavbe a k čiastočnej uzávierke cesty: Rekonštrukcia cesty III/1368 v úseku od km 7,530 po km 7,900 - Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2022

Obec Močenok zastúpená starostom obce PaedDr. Romanom Urbánikom, IČO: 00308439  súhlasí  s realizáciou stavby a s čiastočnou uzávierkou cesty: Rekonštrukcia cesty III/1368 v úseku od km 7,530 po km 7,900 - Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2022.

Projekt rieši súvislú opravu asfaltovej vozovky cesty III/1368 v úseku od km 7,530 po km 7,900 v obci Močenok.

Stavebné práce a čiastočná uzávera cesty III/1368 bude prebiehať v dňoch od 25.07.2022 do 08.08.2022  v zmysle predloženého hamornogramu a dopravno-inžinierskej dokumentácie návrhu prenosných dopravných značiek použitých v čase rekonštrukcie predmetnej komunikácie. 

Tento súhlas nenahrádza iné povolenia, ktoré sú potrebné podľa Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavbenom poriadku/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 135/1961 zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

S pozdravom

 

  

                                                                    PaedDr. Roman Urbánik

                                                                          starosta obce

 

 

 

Prílohy

mapa rekonštrukcie cesty

(pdf - 544.23 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top