Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.09.2021 11:04  //  aktualizácia: 16.09.2021 11:05  //  zobrazené: 79

Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti dňa 20.09.2021

 

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na 15. zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku,
ktoré sa uskutoční dňa 20. 09. 2021 (t. j. v pondelok) o 16:30 hod v zasadacej miestnosti na sekretariáte starostu obce.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2021

3. Návrh II. zmeny rozpočtu obce za rok 2021

4. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Močenok k 30.06.2021

5. Rôzne

6. Záver

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Marek Mesároš

                                                                                          predseda finančnej komisie  

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top