Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.07.2021 13:40  //  aktualizácia: 01.07.2021 13:42  //  zobrazené: 102

Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti dňa 06. 06. 2021

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na 14. zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku, ktoré sa uskutoční dňa 06. 06. 2021 (t. j. v utorok) o 16:30 hod v zasadacej miestnosti na sekretariáte starostu obce.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2021

3. Konsolidovaná výročná správa Obce Močenok za rok 2020

4. Reklamný cenník, úprava sadzobníka poplatkov

5. Dotácia na vybudovanie dôstojných urnových stien a urnových hájov na cintoríne

6. Žiadosť MŠ Močenok o navýšenie rozpočtu

7. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Ing. Kútny

8. Rôzne

9. Záver

S pozdravom

 

 

                                                                                              Ing. Marek Mesároš

                                                                                          predseda finančnej komisie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top