Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.01.2018 12:50  //  aktualizácia: 19.01.2018 12:54  //  zobrazené: 828

Oznamovacia povinnosť pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia

 

V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a v zmysle prijatého Všeobecne záväzného nariadenia Obce Močenok č. 11/2016, účinného od 14.10.2016, má prevádzkovateľ (právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie) malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinnosť oznámiť písomne Obci Močenok, ako príslušnému orgánu ochrany ovzdušia, v termíne najneskôr do 15.02.2018 údaje potrebné pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za uplynulý kalendárny rok. Podrobnosti o údajoch, ktoré je potrebné vyplniť, sú uvedené v tlačive, ktoré nájdete v prílohe, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, kancelária č. 9.

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top