Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.05.2023 10:07  //  aktualizácia: 16.05.2023 10:08  //  zobrazené: 418

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Močenok na II. polrok 2023

Obec Močenok

Hlavný kontrolór

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti

V súlade s § 18f ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok roka 2023 s nasledovným zameraním:

  • Kontrola stavu, evidencie a vymáhanie daňových pohľadávok a poplatkov
  • Kontrola poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancov Obce Močenok
  • Stanovisko k rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025, 2026
  • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024

Ostatné úlohy:

  • Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol na OZ
  • Kontrola plnenia uznesení OZ
  • Zvyšovať si odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
  • Spoluúčasť pri riešení aktuálnych vecí týkajúcich sa obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2023 bol v zmysle §18f ods. 1b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 16. 05. 2023.

                                                                            
 

                                                                                   Milena Veresová

                                                                                   hlavný kontrolór

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top