Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.09.2022 14:47  //  aktualizácia: 12.09.2022 14:48  //  zobrazené: 529

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), - Igor Paštéka, Rudolf Paštéka

Upovedomujeme Vás o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Správny orgán: Obec Močenok

Číslo konania: 1062/2022

Predmet konania: výrub drevín

Žiadateľ, adresa: Igor Paštéka, Rudolf Paštéka

Popis konania v zmysle platnej legislatívy: oznámenie o začatí ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

Miesto výrubu: parcela KN-C č. 826/5 katastrálne územie Močenok, Ul. Nad ihriskom, Močenok

Dátum konania: 20.09.2022 o 10,00 hod.

Dátum zverejnenia: 12.09.2022

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu stavebnyurad@mocenok.sk.

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top