Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.09.2022 08:50  //  aktualizácia: 08.09.2022 08:52  //  zobrazené: 707

Zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“

Duslo, a.s., IČO 35 826 487
so sídlom Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
prevádzka – „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“

Vec
- zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia 

Zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, so sídlom Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, nám bolo doručené právoplatné integrované povolenie č. 7624-26239/2022/Kri/370210905/Z22 zo dňa 05.08.2022 pre prevádzku „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“ prevádzkovateľa Duslo, a.s., ktoré dňa 24.08.2022 nadobudlo právoplatnosť.
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme horeuvedené rozhodnutie po dobu 60 dní na úradnej tabuli obce.

 


PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce
 

 

 

Prílohy

Doložka právoplatnosti

(pdf - 284.2 kB)
Rozhodnutie

(pdf - 667.33 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top