Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.02.2018 08:51  //  aktualizácia: 12.02.2018 10:03  //  zobrazené: 61

Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (12.02.2018)

Obecný úrad Močenok
Sv. Gorazda 629/82
951 31  Močenok 

 

V Šali dňa 06.02.2018

 

VEC:

Žiadosť o zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Žiadosť o predloženie potvrdenia o zverejnení ponuky

 

Mariá Blehová, nar. xx.xx.xxxx splnomocnila našu spoločnosť - BK ADVO PARTNERS, s.r.o. na podanie tejto žiadosti, k čomu predkladáme podpísanú plnú moc.

 

V mene vlastníka nehnuteľností - pozemku, Vás žiadam o uverejnenie ponukového konania na predaj poľnohospodárskej pôdy podľa zákona 140/2014 Z.z. o nadobúdaní poľnohospodárskeho pozemku, na úradnej tabule obce.

 

Identifikačné údaje predávajúceho:

Mária Blehová, nar. xx.xx.xxxx, bytom: Močenok 1566/13, 951 31 Močenok.

 

Údaje o poľnohospodárskom pozemku z katastra nehnuteľností, ktoré sú predmetom ponukového konania:

  • Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Šaľa, Obec: Močenok, Katastrálne územie: Močenok, LV č. 3826

 

Celé znenie ponuky sa nachádza v prílohe.

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top