Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.01.2018 08:04  //  aktualizácia: 30.01.2018 15:17  //  zobrazené: 121

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: "Konvektomat s príslušenstvom pre ZŠ"

VÝZVA

 

 na predkladanie cenových ponúk

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky:

,,Konvektomat s príslušenstvom pre ZŠ“

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                         Obec Močenok                                    
Zastúpená:                    PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce

Sídlo:                           Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok                                        
IČO:                             00 308 439                                          

DIČ:                             20 21 25 27 94 

Telefón:                       037/65 523 70                    

Kontaktná osoba:          Ing. Jaroslava Odrášková – verejné obstarávanie            

Telefón:                      037/65 528 25

Email:                         sluzby@mocenok.sk

 

2. Predmet zákazky: Konvektomat s príslušenstvom pre ZŠ Močenok

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola Močenok 1699/23, 951 31 Močenok, Mgr. Jana Dičérová, tel. č. 037/77 813 52

 

4. Typ zmluvy: Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov, návrh zmluvy nie je povinnou prílohou predloženej ponuky

 

Ostatné podrobonosti sa nachádzajú v prílohe.

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top