mocenok.sk - Úradná tabuľa https://mocenok.sk/ Úradná tabuľa on mocenok.sk Sat, 23 Feb 2019 04:47:50 GMT Sat, 23 Feb 2019 04:47:50 GMT sk Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-urovni-vytriedenia-komunalnych-odpadov https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-urovni-vytriedenia-komunalnych-odpadov Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov Wed, 20 Feb 2019 10:23:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Tepláreň (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia (19.02.2019) https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-teplaren-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia-19-02-2019 https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-teplaren-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia-19-02-2019 ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Tepláreň (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia (19.02.2019) Tue, 19 Feb 2019 14:18:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Čpavok 4 (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia (13.02.2019) https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-cpavok-4-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia-13-02-2019 https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-cpavok-4-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia-13-02-2019 ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Čpavok 4 (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia (13.02.2019) Wed, 13 Feb 2019 09:50:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Horčíková chémia –výroba DUHOR-u, DUMAG-u, DUKAMAG-u (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia (13.02.2019) https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-horcikova-chemia-vyroba-duhor-u-dumag-u-dukamag-u-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia-13-02-2019 https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-horcikova-chemia-vyroba-duhor-u-dumag-u-dukamag-u-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia-13-02-2019 ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Horčíková chémia –výroba DUHOR-u, DUMAG-u, DUKAMAG-u (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia (13.02.2019) Wed, 13 Feb 2019 09:33:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Alena Česká, Richard Gutray (08.02.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-alena-ceska-richard-gutray-08-02-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-alena-ceska-richard-gutray-08-02-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Alena Česká, Richard Gutray (08.02.2019) Fri, 08 Feb 2019 14:42:00 GMT Schválená I. zmena rozpočtu obce Močenok na rok 2019 https://mocenok.sk/clanok/schvalena-i-zmena-rozpoctu-obce-mocenok-na-rok-2019 https://mocenok.sk/clanok/schvalena-i-zmena-rozpoctu-obce-mocenok-na-rok-2019 Schválená I. zmena rozpočtu obce Močenok na rok 2019 Fri, 01 Feb 2019 13:35:00 GMT Schválené VZN Obce Močenok č. 01/2019, 02/2019 a 03/2019 https://mocenok.sk/clanok/schvalene-vzn-obce-mocenok-c-01-2019-02-2019-a-03-2019 https://mocenok.sk/clanok/schvalene-vzn-obce-mocenok-c-01-2019-02-2019-a-03-2019 Schválené VZN Obce Močenok č. 01/2019, 02/2019 a 03/2019 Fri, 01 Feb 2019 08:30:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Marcela Stojková, Dávid Stojka (31.01.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-marcela-stojkova-david-stojka-31-01-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-marcela-stojkova-david-stojka-31-01-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Marcela Stojková, Dávid Stojka (31.01.2019) Thu, 31 Jan 2019 14:03:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Eva Draškovičová (28.01.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-eva-draskovicova-28-01-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-eva-draskovicova-28-01-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Eva Draškovičová (28.01.2019) Mon, 28 Jan 2019 15:25:00 GMT Verejná vyhláška: Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky vedenia https://mocenok.sk/clanok/verejna-vyhlaska-vyzva-na-odstranenie-a-okliesnenie-stromov-a-inych-porastov-ohrozujucich-bezpecnost-prevadzky-vedenia https://mocenok.sk/clanok/verejna-vyhlaska-vyzva-na-odstranenie-a-okliesnenie-stromov-a-inych-porastov-ohrozujucich-bezpecnost-prevadzky-vedenia Verejná vyhláška: Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky vedenia Fri, 25 Jan 2019 14:25:00 GMT Pozvánka na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 30. 01. 2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-i-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-dna-30-01-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-i-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-dna-30-01-2019 Pozvánka na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 30. 01. 2019 Thu, 24 Jan 2019 10:52:00 GMT MAS VITIS vyhlasuje: Výzvu na predkladanie projektových návrhov - Žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia 1. a opatrenia 2. nástroja 1 LEADER NSK https://mocenok.sk/clanok/mas-vitis-vyhlasuje-vyzvu-na-predkladanie-projektovych-navrhov-ziadosti-o-dotaciu-v-ramci-opatrenia-1-a-opatrenia-2-nastroja-1-leader-nsk https://mocenok.sk/clanok/mas-vitis-vyhlasuje-vyzvu-na-predkladanie-projektovych-navrhov-ziadosti-o-dotaciu-v-ramci-opatrenia-1-a-opatrenia-2-nastroja-1-leader-nsk MAS VITIS vyhlasuje: Výzvu na predkladanie projektových návrhov - Žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia 1. a opatrenia 2. nástroja 1 LEADER NSK Wed, 23 Jan 2019 08:48:00 GMT ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE: VV – INS_FTTH_SALA_05_Močenok_2 – Slovak Telekom, a.s. (21.01.2019) https://mocenok.sk/clanok/uzemne-rozhodnutie-vv-ins-ftth-sala-05-mocenok-2-slovak-telekom-a-s-21-01-2019 https://mocenok.sk/clanok/uzemne-rozhodnutie-vv-ins-ftth-sala-05-mocenok-2-slovak-telekom-a-s-21-01-2019 ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE: VV – INS_FTTH_SALA_05_Močenok_2 – Slovak Telekom, a.s. (21.01.2019) Tue, 22 Jan 2019 09:39:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bango (18.01.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-jaroslav-bango-18-01-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-jaroslav-bango-18-01-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bango (18.01.2019) Fri, 18 Jan 2019 13:28:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Simona Šebová (17.01.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-simona-sebova-17-01-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-simona-sebova-17-01-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Simona Šebová (17.01.2019) Thu, 17 Jan 2019 10:35:00 GMT Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , december 2018 https://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-december-2018 https://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-december-2018 Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , december 2018 Mon, 14 Jan 2019 14:08:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, mládež a šport dňa 21. 01. 2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-skolstvo-mladez-a-sport-dna-21-01-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-skolstvo-mladez-a-sport-dna-21-01-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, mládež a šport dňa 21. 01. 2019 Mon, 14 Jan 2019 14:00:00 GMT Návrh I. zmeny rozpočtu obce Močenok na rok 2019 https://mocenok.sk/clanok/navrh-i-zmeny-rozpoctu-obce-mocenok-na-rok-2019 https://mocenok.sk/clanok/navrh-i-zmeny-rozpoctu-obce-mocenok-na-rok-2019 Návrh I. zmeny rozpočtu obce Močenok na rok 2019 Mon, 14 Jan 2019 11:22:00 GMT Zverejnenie informácie o povinnosti zverejniť výšku nájomného, ktorá vyplýva zo zákona č. 504/2003 Z.z. , kedy prvýkrát sa údaje za rok 2018 musia doručiť na okresné úrady do 31.1.2019. https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-informacie-o-povinnosti-zverejnit-vysku-najomneho-ktora-vyplyva-zo-zakona-c-504-2003-z-z-kedy-prvykrat-sa-udaje-za-rok-2018-musia-dorucit-na-okresne-urady-do-31-1-2019 https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-informacie-o-povinnosti-zverejnit-vysku-najomneho-ktora-vyplyva-zo-zakona-c-504-2003-z-z-kedy-prvykrat-sa-udaje-za-rok-2018-musia-dorucit-na-okresne-urady-do-31-1-2019 Zverejnenie informácie o povinnosti zverejniť výšku nájomného, ktorá vyplýva zo zákona č. 504/2003 Z.z. , kedy prvýkrát sa údaje za rok 2018 musia doručiť na okresné úrady do 31.1.2019. Mon, 14 Jan 2019 07:42:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie pre sociálne veci a bytové otázky dňa 16. 01. 2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-dna-16-01-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-dna-16-01-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie pre sociálne veci a bytové otázky dňa 16. 01. 2019 Fri, 11 Jan 2019 14:02:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti dňa 15. 01. 2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-financovania-spravy-majetku-a-podnikatelskej-cinnosti-dna-15-01-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-financovania-spravy-majetku-a-podnikatelskej-cinnosti-dna-15-01-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti dňa 15. 01. 2019 Fri, 11 Jan 2019 10:26:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku dňa 14.01.2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejneho-poriadku-dna-14-01-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejneho-poriadku-dna-14-01-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku dňa 14.01.2019 Thu, 10 Jan 2019 09:19:00 GMT Oznam pre daňovníkov, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v roku 2018 https://mocenok.sk/clanok/oznam-pre-danovnikov-ktori-nadobudli-nehnutelnost-v-roku-2018 https://mocenok.sk/clanok/oznam-pre-danovnikov-ktori-nadobudli-nehnutelnost-v-roku-2018 Oznam pre daňovníkov, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v roku 2018 Wed, 09 Jan 2019 08:18:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie, investičnú činnosť pri OcZ dňa 15.01.2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-uzemne-planovanie-investicnu-cinnost-pri-ocz-dna-15-01-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-uzemne-planovanie-investicnu-cinnost-pri-ocz-dna-15-01-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie, investičnú činnosť pri OcZ dňa 15.01.2019 Tue, 08 Jan 2019 13:09:00 GMT Návrhy Všeobecne záväzných nariadení, ktoré budú prerokované na I. zasadnutí OcZ v roku 2019 https://mocenok.sk/clanok/navrhy-vseobecne-zavaznych-nariadeni-ktore-budu-prerokovane-na-i-zasadnuti-ocz-v-roku-2019 https://mocenok.sk/clanok/navrhy-vseobecne-zavaznych-nariadeni-ktore-budu-prerokovane-na-i-zasadnuti-ocz-v-roku-2019 Návrhy Všeobecne záväzných nariadení, ktoré budú prerokované na I. zasadnutí OcZ v roku 2019 Tue, 08 Jan 2019 13:01:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Tepláreň (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia (8.1.2019) https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-teplaren-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia-8-1-2019 https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-teplaren-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia-8-1-2019 ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Tepláreň (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia (8.1.2019) Tue, 08 Jan 2019 09:50:00 GMT Oznamovacia povinnosť pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia do 15.02.2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamovacia-povinnost-pre-urcenie-vysky-poplatku-za-znecistenie-ovzdusia-do-15-02-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamovacia-povinnost-pre-urcenie-vysky-poplatku-za-znecistenie-ovzdusia-do-15-02-2019 Oznamovacia povinnosť pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia do 15.02.2019 Mon, 07 Jan 2019 15:28:00 GMT Výzva na predkladanie cenových ponúk na služby ,,Realizačná PD – Zníženie energetickej náročnosti Združeného objektu v obci Močenok“ https://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-na-sluzby-realizacna-pd-znizenie-energetickej-narocnosti-zdruzeneho-objektu-v-obci-mocenok https://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-na-sluzby-realizacna-pd-znizenie-energetickej-narocnosti-zdruzeneho-objektu-v-obci-mocenok Výzva na predkladanie cenových ponúk na služby ,,Realizačná PD – Zníženie energetickej náročnosti Združeného objektu v obci Močenok“ Mon, 07 Jan 2019 11:24:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Martin Mudrák (07.01.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-martin-mudrak-07-01-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-martin-mudrak-07-01-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Martin Mudrák (07.01.2019) Mon, 07 Jan 2019 11:16:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Andrea Bokrosová (28.12.2018) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-andrea-bokrosova-28-12-2018 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-andrea-bokrosova-28-12-2018 Oznámenie o uložení zásielky - Andrea Bokrosová (28.12.2018) Fri, 28 Dec 2018 09:56:00 GMT