mocenok.sk - Úradná tabuľa https://mocenok.sk/ Úradná tabuľa on mocenok.sk Sat, 24 Aug 2019 07:19:51 GMT Sat, 24 Aug 2019 07:19:51 GMT sk STAVEBNÉ POVOLENIE: VV – Rodinný dom – Marta, Ul. Úzka https://mocenok.sk/clanok/stavebne-povolenie-vv-rodinny-dom-marta-ul-uzka https://mocenok.sk/clanok/stavebne-povolenie-vv-rodinny-dom-marta-ul-uzka STAVEBNÉ POVOLENIE: VV – Rodinný dom – Marta, Ul. Úzka Tue, 13 Aug 2019 10:45:00 GMT Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , júl 2019 https://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-jul-2019 https://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-jul-2019 Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , júl 2019 Tue, 13 Aug 2019 10:39:00 GMT ROZHODNUTIE – Okresný úrad Nitra https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-okresny-urad-nitra https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-okresny-urad-nitra ROZHODNUTIE – Okresný úrad Nitra Fri, 09 Aug 2019 15:01:00 GMT OZNÁMENIE o zaslaní zámeru: Výrobňa liadku vápenatého v Duslo, a.s. https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zaslani-zameru-vyrobna-liadku-vapenateho-v-duslo-a-s https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zaslani-zameru-vyrobna-liadku-vapenateho-v-duslo-a-s OZNÁMENIE o zaslaní zámeru: Výrobňa liadku vápenatého v Duslo, a.s. Wed, 07 Aug 2019 09:54:00 GMT Výzva na predkladanie cenových ponúk na dodanie tovaru/poskytnutie služby : ,,Elektromobilita v radoch Obecnej polície Močenok“ https://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-na-dodanie-tovaru-poskytnutie-sluzby-elektromobilita-v-radoch-obecnej-policie-mocenok https://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-na-dodanie-tovaru-poskytnutie-sluzby-elektromobilita-v-radoch-obecnej-policie-mocenok Výzva na predkladanie cenových ponúk na dodanie tovaru/poskytnutie služby : ,,Elektromobilita v radoch Obecnej polície Močenok“ Tue, 06 Aug 2019 14:00:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Alena Česká (06.08.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-alena-ceska-06-08-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-alena-ceska-06-08-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Alena Česká (06.08.2019) Tue, 06 Aug 2019 09:00:00 GMT VV: Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Výstavba chodníka ul. Balajka https://mocenok.sk/clanok/vv-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-vystavba-chodnika-ul-balajka https://mocenok.sk/clanok/vv-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-vystavba-chodnika-ul-balajka VV: Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Výstavba chodníka ul. Balajka Mon, 05 Aug 2019 08:32:00 GMT VV: Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Rekonštrukcia cesty Kakava – dobudovanie infraštruktúry https://mocenok.sk/clanok/vv-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-rekonstrukcia-cesty-kakava-dobudovanie-infrastruktury https://mocenok.sk/clanok/vv-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-rekonstrukcia-cesty-kakava-dobudovanie-infrastruktury VV: Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Rekonštrukcia cesty Kakava – dobudovanie infraštruktúry Fri, 02 Aug 2019 08:14:00 GMT Zverejnenie schváleného poradovníka pre pridelenie bytov postavených s podporou štátu https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-schvaleneho-poradovnika-pre-pridelenie-bytov-postavenych-s-podporou-statu https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-schvaleneho-poradovnika-pre-pridelenie-bytov-postavenych-s-podporou-statu Zverejnenie schváleného poradovníka pre pridelenie bytov postavených s podporou štátu Thu, 01 Aug 2019 09:59:00 GMT Schválené Všeobecne záväzné nariadenia zo IV. zasadnutia OcZ v Močenku https://mocenok.sk/clanok/schvalene-vseobecne-zavazne-nariadenia-zo-iv-zasadnutia-ocz-v-mocenku https://mocenok.sk/clanok/schvalene-vseobecne-zavazne-nariadenia-zo-iv-zasadnutia-ocz-v-mocenku Schválené Všeobecne záväzné nariadenia zo IV. zasadnutia OcZ v Močenku Thu, 01 Aug 2019 09:53:00 GMT Výzva na predkladanie cenových ponuk na predmet zákazky: ,,Výťah – Združený objekt obce Močenok“ https://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-na-predmet-zakazky-vytah-zdruzeny-objekt-obce-mocenok https://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-na-predmet-zakazky-vytah-zdruzeny-objekt-obce-mocenok Výzva na predkladanie cenových ponuk na predmet zákazky: ,,Výťah – Združený objekt obce Močenok“ Wed, 24 Jul 2019 12:11:00 GMT Pozvánka na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 31.07.2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-iv-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-dna-31-07-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-iv-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-dna-31-07-2019 Pozvánka na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 31.07.2019 Tue, 23 Jul 2019 14:36:00 GMT Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , jún 2019 https://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-jun-2019 https://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-jun-2019 Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , jún 2019 Tue, 16 Jul 2019 13:25:00 GMT Návrh VZN Obce Močenok č. 4/2019 o hazardných hrách https://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-c-4-2019-o-hazardnych-hrach https://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-c-4-2019-o-hazardnych-hrach Návrh VZN Obce Močenok č. 4/2019 o hazardných hrách Tue, 16 Jul 2019 09:00:00 GMT „Územný plán obce Cabaj-Čápor, Zmeny a doplnky č. 3, zverejnenie záväznej časti“ informovanie verejnosti https://mocenok.sk/clanok/uzemny-plan-obce-cabaj-capor-zmeny-a-doplnky-c-3-zverejnenie-zavaznej-casti-informovanie-verejnosti https://mocenok.sk/clanok/uzemny-plan-obce-cabaj-capor-zmeny-a-doplnky-c-3-zverejnenie-zavaznej-casti-informovanie-verejnosti „Územný plán obce Cabaj-Čápor, Zmeny a doplnky č. 3, zverejnenie záväznej časti“ informovanie verejnosti Thu, 11 Jul 2019 13:22:00 GMT Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (Radovan Koppa) https://mocenok.sk/clanok/verejna-vyhlaska-o-oznameni-miesta-ulozenia-pisomnosti-radovan-koppa https://mocenok.sk/clanok/verejna-vyhlaska-o-oznameni-miesta-ulozenia-pisomnosti-radovan-koppa Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (Radovan Koppa) Thu, 11 Jul 2019 09:02:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri OcZ v Močenku dňa 16.07.2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-financovania-spravy-majetku-a-podnikatelskej-cinnosti-pri-ocz-v-mocenku-dna-16-07-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-financovania-spravy-majetku-a-podnikatelskej-cinnosti-pri-ocz-v-mocenku-dna-16-07-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri OcZ v Močenku dňa 16.07.2019 Thu, 11 Jul 2019 07:35:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, mládež a šport dňa 15. 07. 2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-skolstvo-mladez-a-sport-dna-15-07-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-skolstvo-mladez-a-sport-dna-15-07-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, mládež a šport dňa 15. 07. 2019 Thu, 11 Jul 2019 07:18:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie pre sociálne veci a bytové otázky pri OcZ v Močenku dňa 10. júla 2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-pri-ocz-v-mocenku-dna-10-jula-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-pri-ocz-v-mocenku-dna-10-jula-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie pre sociálne veci a bytové otázky pri OcZ v Močenku dňa 10. júla 2019 Mon, 08 Jul 2019 14:05:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok pri OcZ dňa 10. júla 2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-pri-ocz-dna-10-jula-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-pri-ocz-dna-10-jula-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok pri OcZ dňa 10. júla 2019 Mon, 08 Jul 2019 14:00:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť dňa 8. júla 2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-uzemne-planovanie-a-investicnu-cinnost-dna-8-jula-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-uzemne-planovanie-a-investicnu-cinnost-dna-8-jula-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť dňa 8. júla 2019 Tue, 02 Jul 2019 15:27:00 GMT Zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov - Vinársky spolok URBAN Močenok, o. z. https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-prenajmu-pozemkov-vinarsky-spolok-urban-mocenok-o-z https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-prenajmu-pozemkov-vinarsky-spolok-urban-mocenok-o-z Zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov - Vinársky spolok URBAN Močenok, o. z. Tue, 02 Jul 2019 07:38:00 GMT Zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov - Anna Odrášková https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-prenajmu-pozemkov-anna-odraskova https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-prenajmu-pozemkov-anna-odraskova Zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov - Anna Odrášková Tue, 02 Jul 2019 07:35:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Aleš Žolnay (01.07.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-ales-zolnay-01-07-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-ales-zolnay-01-07-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Aleš Žolnay (01.07.2019) Mon, 01 Jul 2019 15:00:00 GMT UPOVEDOMENIE o podaní odvolania – informovanie verejnosti – „Zariadenie na produkciu argónu“ – Messer Tatragas spol. s.r.o. https://mocenok.sk/clanok/upovedomenie-o-podani-odvolania-informovanie-verejnosti-zariadenie-na-produkciu-argonu-messer-tatragas-spol-s-r-o https://mocenok.sk/clanok/upovedomenie-o-podani-odvolania-informovanie-verejnosti-zariadenie-na-produkciu-argonu-messer-tatragas-spol-s-r-o UPOVEDOMENIE o podaní odvolania – informovanie verejnosti – „Zariadenie na produkciu argónu“ – Messer Tatragas spol. s.r.o. Fri, 28 Jun 2019 14:45:00 GMT OZNÁMENIE o začatí územného konania - VV: Obchodné priestory – House-project, s.,r.o. https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-vv-obchodne-priestory-house-project-s-r-o https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-vv-obchodne-priestory-house-project-s-r-o OZNÁMENIE o začatí územného konania - VV: Obchodné priestory – House-project, s.,r.o. Fri, 28 Jun 2019 14:40:00 GMT Návrh VZN Obce Močenok č. 08_2019 O vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Močenok _ Zmeny a doplnky č.2 (27.06.2019) https://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-c-08-2019-o-vyhlaseni-zavaznych-casti-uzemneho-planu-obce-mocenok-zmeny-a-doplnky-c-2-27-06-2019 https://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-c-08-2019-o-vyhlaseni-zavaznych-casti-uzemneho-planu-obce-mocenok-zmeny-a-doplnky-c-2-27-06-2019 Návrh VZN Obce Močenok č. 08_2019 O vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Močenok _ Zmeny a doplnky č.2 (27.06.2019) Thu, 27 Jun 2019 11:20:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bango (26. 06. 2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-jaroslav-bango-26-06-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-jaroslav-bango-26-06-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bango (26. 06. 2019) Wed, 26 Jun 2019 09:34:00 GMT Návrh VZN Obce Močenok č. 07_2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03_2013 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďov.pôsobnosti Obce Močenok (19.06.2019) https://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-c-07-2019-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-c-03-2013-o-vyske-mesacneho-prispevku-v-skolskych-zariadeniach-v-zriadov-posobnosti-obce-mocenok-19-06-2019 https://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-c-07-2019-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-c-03-2013-o-vyske-mesacneho-prispevku-v-skolskych-zariadeniach-v-zriadov-posobnosti-obce-mocenok-19-06-2019 Návrh VZN Obce Močenok č. 07_2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03_2013 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďov.pôsobnosti Obce Močenok (19.06.2019) Wed, 19 Jun 2019 09:10:00 GMT Výzva na predkladanie cenových ponúk na službu: ,,Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre Obec Močenok pre roky 2019 - 2021“ https://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-na-sluzbu-zabezpecenie-auditu-uctovnej-zavierky-a-suvisiacich-sluzieb-pre-obec-mocenok-pre-roky-2019-2021 https://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-na-sluzbu-zabezpecenie-auditu-uctovnej-zavierky-a-suvisiacich-sluzieb-pre-obec-mocenok-pre-roky-2019-2021 Výzva na predkladanie cenových ponúk na službu: ,,Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre Obec Močenok pre roky 2019 - 2021“ Fri, 14 Jun 2019 13:13:00 GMT