mocenok.sk - Úradná tabuľa https://mocenok.sk/ Úradná tabuľa on mocenok.sk Fri, 24 May 2019 23:59:50 GMT Fri, 24 May 2019 23:59:50 GMT sk Oznámenie o uložení zásielky - Peter Sabo (23. 05. 2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-peter-sabo-23-05-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-peter-sabo-23-05-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Peter Sabo (23. 05. 2019) Thu, 23 May 2019 14:45:00 GMT ROZHODNUTIE – „Zariadenie na produkciu argónu“ – Messer Tatragas (23.05.2019) https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zariadenie-na-produkciu-argonu-messer-tatragas-23-05-2019 https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zariadenie-na-produkciu-argonu-messer-tatragas-23-05-2019 ROZHODNUTIE – „Zariadenie na produkciu argónu“ – Messer Tatragas (23.05.2019) Thu, 23 May 2019 14:38:00 GMT Pozvánka na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 29.05.2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-iii-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-dna-29-05-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-iii-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-dna-29-05-2019 Pozvánka na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 29.05.2019 Thu, 23 May 2019 08:51:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Angelika Pilová (20.05.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-angelika-pilova-20-05-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-angelika-pilova-20-05-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Angelika Pilová (20.05.2019) Mon, 20 May 2019 15:10:00 GMT STAVEBNÉ POVOLENIE: VV – Záhradný domček, Ul. Mlynská (20.05.2019) https://mocenok.sk/clanok/stavebne-povolenie-vv-zahradny-domcek-ul-mlynska-20-05-2019 https://mocenok.sk/clanok/stavebne-povolenie-vv-zahradny-domcek-ul-mlynska-20-05-2019 STAVEBNÉ POVOLENIE: VV – Záhradný domček, Ul. Mlynská (20.05.2019) Mon, 20 May 2019 10:06:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Výroba LAD a dusičnanu amónneho (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia (16.05.2019) https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-vyroba-lad-a-dusicnanu-amonneho-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia-16-05-2019 https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-vyroba-lad-a-dusicnanu-amonneho-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia-16-05-2019 ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Výroba LAD a dusičnanu amónneho (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia (16.05.2019) Thu, 16 May 2019 09:47:00 GMT Zverejnenie návrhu II. zmeny rozpočtu Obce Močenok https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-navrhu-ii-zmeny-rozpoctu-obce-mocenok https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-navrhu-ii-zmeny-rozpoctu-obce-mocenok Zverejnenie návrhu II. zmeny rozpočtu Obce Močenok Tue, 14 May 2019 14:27:00 GMT OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti – „Napojenie prevádzky Čpavok 4 na zariadenie na produkciu argónu“ (Duslo, a.s.) – informovanie verejnosti (13.05.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-napojenie-prevadzky-cpavok-4-na-zariadenie-na-produkciu-argonu-duslo-a-s-informovanie-verejnosti-13-05-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-napojenie-prevadzky-cpavok-4-na-zariadenie-na-produkciu-argonu-duslo-a-s-informovanie-verejnosti-13-05-2019 OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti – „Napojenie prevádzky Čpavok 4 na zariadenie na produkciu argónu“ (Duslo, a.s.) – informovanie verejnosti (13.05.2019) Mon, 13 May 2019 15:24:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie pre sociálne veci a bytové otázky pri OcZ v Močenku dňa 15. 05. 2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-pri-ocz-v-mocenku-dna-15-05-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-pri-ocz-v-mocenku-dna-15-05-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie pre sociálne veci a bytové otázky pri OcZ v Močenku dňa 15. 05. 2019 Mon, 13 May 2019 15:01:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri OcZ v Močenku dňa 16.05.2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-financovania-spravy-majetku-a-podnikatelskej-cinnosti-pri-ocz-v-mocenku-dna-16-05-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-financovania-spravy-majetku-a-podnikatelskej-cinnosti-pri-ocz-v-mocenku-dna-16-05-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri OcZ v Močenku dňa 16.05.2019 Mon, 13 May 2019 08:54:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok pri OcZ dňa 15. mája 2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-pri-ocz-dna-15-maja-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-pri-ocz-dna-15-maja-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok pri OcZ dňa 15. mája 2019 Fri, 10 May 2019 12:26:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Kristián Český (09. 05. 2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-kristian-cesky-09-05-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-kristian-cesky-09-05-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Kristián Český (09. 05. 2019) Thu, 09 May 2019 14:08:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Kristián Český (07. 05. 2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-kristian-cesky-07-05-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-kristian-cesky-07-05-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Kristián Český (07. 05. 2019) Tue, 07 May 2019 09:49:00 GMT Ponuka na prenájom nebytového priestoru v areáli Zdravotného strediska https://mocenok.sk/clanok/ponuka-na-prenajom-nebytoveho-priestoru-v-areali-zdravotneho-strediska https://mocenok.sk/clanok/ponuka-na-prenajom-nebytoveho-priestoru-v-areali-zdravotneho-strediska Ponuka na prenájom nebytového priestoru v areáli Zdravotného strediska Mon, 06 May 2019 14:58:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť dňa 13. mája 2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-uzemne-planovanie-a-investicnu-cinnost-dna-13-maja-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-uzemne-planovanie-a-investicnu-cinnost-dna-13-maja-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť dňa 13. mája 2019 Mon, 06 May 2019 13:56:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Gabriela Blehová, nar. 1972 (zverejnené 30.04.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-gabriela-blehova-nar-1972-zverejnene-30-04-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-gabriela-blehova-nar-1972-zverejnene-30-04-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Gabriela Blehová, nar. 1972 (30.04.2019) Tue, 30 Apr 2019 13:04:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Andrej Šebo, Jozef Kováč (29.04.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-andrej-sebo-jozef-kovac-29-04-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-andrej-sebo-jozef-kovac-29-04-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Andrej Šebo, Jozef Kováč (29.04.2019) Mon, 29 Apr 2019 10:36:00 GMT Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Močenok na II. polrok 2019 https://mocenok.sk/clanok/plan-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-mocenok-na-ii-polrok-2019 https://mocenok.sk/clanok/plan-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-mocenok-na-ii-polrok-2019 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Močenok na II. polrok 2019 Wed, 24 Apr 2019 10:47:00 GMT Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov - JUDr. Silvia Karásiková a sestry https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-zameny-pozemkov-judr-silvia-karasikova-a-sestry https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-zameny-pozemkov-judr-silvia-karasikova-a-sestry Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov - JUDr. Silvia Karásiková a sestry Wed, 24 Apr 2019 08:12:00 GMT OZNÁMENIE o navrhovanej činnosti – informovanie verejnosti: Zariadenie na produkciu argónu – Messer Tatragas, spol. s r.o. https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-navrhovanej-cinnosti-informovanie-verejnosti-zariadenie-na-produkciu-argonu-messer-tatragas-spol-s-r-o https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-navrhovanej-cinnosti-informovanie-verejnosti-zariadenie-na-produkciu-argonu-messer-tatragas-spol-s-r-o OZNÁMENIE o navrhovanej činnosti – informovanie verejnosti: Zariadenie na produkciu argónu – Messer Tatragas, spol. s r.o. Thu, 18 Apr 2019 10:13:00 GMT Rozhodnutie - ,,Územný plán obce Močenok – Zmeny a doplnky č. 2/2016 – návrh, úprava“ - sa nebude ďalej posudzovať - informovanie verejnosti https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-uzemny-plan-obce-mocenok-zmeny-a-doplnky-c-2-2016-navrh-uprava-sa-nebude-dalej-posudzovat-informovanie-verejnosti https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-uzemny-plan-obce-mocenok-zmeny-a-doplnky-c-2-2016-navrh-uprava-sa-nebude-dalej-posudzovat-informovanie-verejnosti Rozhodnutie - ,,Územný plán obce Močenok – Zmeny a doplnky č. 2/2016 – návrh, úprava“ - sa nebude ďalej posudzovať - informovanie verejnosti Thu, 18 Apr 2019 09:53:00 GMT Výzva na voľby členov rady školy pri ZŠ Močenok https://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-volby-clenov-rady-skoly-pri-zs-mocenok https://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-volby-clenov-rady-skoly-pri-zs-mocenok Výzva na voľby členov rady školy pri ZŠ Močenok Tue, 16 Apr 2019 13:12:00 GMT Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , marec 2019 https://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-marec-2019 https://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-marec-2019 Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , marec 2019 Mon, 15 Apr 2019 15:27:00 GMT OZNÁMENIE o strategickom dokumente – Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - informovanie verejnosti https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-strategickom-dokumente-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja-informovanie-verejnosti https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-strategickom-dokumente-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja-informovanie-verejnosti OZNÁMENIE o strategickom dokumente – Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - informovanie verejnosti Tue, 09 Apr 2019 12:55:00 GMT ROZHODNUTIE: Stavebné povolenie – VV – Novostavba rodinného domu, Ul. Dekana Dúbravického https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-stavebne-povolenie-vv-novostavba-rodinneho-domu-ul-dekana-dubravickeho https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-stavebne-povolenie-vv-novostavba-rodinneho-domu-ul-dekana-dubravickeho ROZHODNUTIE: Stavebné povolenie – VV – Novostavba rodinného domu, Ul. Dekana Dúbravického Fri, 05 Apr 2019 14:59:00 GMT ROZHODNUTIE: Stavebné povolenie – VV – Rodinný dom – novostavba, Ul. M.R.Štefánika https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-stavebne-povolenie-vv-rodinny-dom-novostavba-ul-m-r-stefanika https://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-stavebne-povolenie-vv-rodinny-dom-novostavba-ul-m-r-stefanika ROZHODNUTIE: Stavebné povolenie – VV – Rodinný dom – novostavba, Ul. M.R.Štefánika Wed, 03 Apr 2019 16:26:00 GMT OZNÁMENIE o začatí stavebného konania – VV: Záhradný domček, Ul. Mlynská https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-vv-zahradny-domcek-ul-mlynska https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-vv-zahradny-domcek-ul-mlynska OZNÁMENIE o začatí stavebného konania – VV: Záhradný domček, Ul. Mlynská Wed, 03 Apr 2019 16:19:00 GMT Schválený Záverečný účet Obce Močenok za rok 2018 https://mocenok.sk/clanok/schvaleny-zaverecny-ucet-obce-mocenok-za-rok-2018 https://mocenok.sk/clanok/schvaleny-zaverecny-ucet-obce-mocenok-za-rok-2018 Schválený Záverečný účet Obce Močenok za rok 2018 Mon, 01 Apr 2019 14:20:00 GMT OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania: VV – Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu – Mesto Šaľa https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-vv-cyklotrasa-za-zamestnanim-do-priemyselneho-arealu-mesto-sala https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-vv-cyklotrasa-za-zamestnanim-do-priemyselneho-arealu-mesto-sala OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania: VV – Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu – Mesto Šaľa Mon, 01 Apr 2019 13:56:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Vanesa Stojková (26.03.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-vanesa-stojkova-26-03-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-vanesa-stojkova-26-03-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Vanesa Stojková (26.03.2019) Tue, 26 Mar 2019 07:37:00 GMT