mocenok.sk - Úradná tabuľa https://mocenok.sk/ Úradná tabuľa on mocenok.sk Mon, 09 Dec 2019 04:26:53 GMT Mon, 09 Dec 2019 04:26:53 GMT sk Oznámenie o uložení zásielky (Zsolt Rafael, Marek Péter, Kristián Český) zo dňa 05.12.2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-zsolt-rafael-marek-peter-kristian-cesky-zo-dna-05-12-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-zsolt-rafael-marek-peter-kristian-cesky-zo-dna-05-12-2019 Oznámenie o uložení zásielky (Zsolt Rafael, Marek Péter, Kristián Český) zo dňa 05.12.2019 Thu, 05 Dec 2019 13:26:00 GMT Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2019 dňa 11.12.2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-ii-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-mimo-planu-prace-v-roku-2019-dna-11-12-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-ii-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-mimo-planu-prace-v-roku-2019-dna-11-12-2019 Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2019 dňa 11.12.2019 Thu, 05 Dec 2019 12:12:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri OcZ v Močenku dňa 09.12.2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-financovania-spravy-majetku-a-podnikatelskej-cinnosti-pri-ocz-v-mocenku-dna-09-12-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-financovania-spravy-majetku-a-podnikatelskej-cinnosti-pri-ocz-v-mocenku-dna-09-12-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri OcZ v Močenku dňa 09.12.2019 Wed, 04 Dec 2019 10:54:00 GMT Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - 02.12.2019 https://mocenok.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-s-82-ods-7-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v-zneni-neskorsich-predpisov-dalej-len-zakon-02-12-2019 https://mocenok.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-s-82-ods-7-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v-zneni-neskorsich-predpisov-dalej-len-zakon-02-12-2019 Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - 02.12.2019 Mon, 02 Dec 2019 14:37:00 GMT Informovanie verejnosti o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní: ,,Zariadenie na produkciu argónu“, navrhovateľa Messer Tatragas, spol. s r.o, https://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-o-rozhodnuti-vydanom-v-zistovacom-konani-zariadenie-na-produkciu-argonu-navrhovatela-messer-tatragas-spol-s-r-o https://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-o-rozhodnuti-vydanom-v-zistovacom-konani-zariadenie-na-produkciu-argonu-navrhovatela-messer-tatragas-spol-s-r-o Informovanie verejnosti o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní: ,,Zariadenie na produkciu argónu“, navrhovateľa Messer Tatragas, spol. s r.o, Mon, 02 Dec 2019 13:52:00 GMT Zverejnenie schváleného VZN Obce Močenok č. 09/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zaria https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-schvaleneho-vzn-obce-mocenok-c-09-2019-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-obce-mocenok-c-01-2010-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-ziaka-zus-posluchaca-jazykovej-skoly-a-dieta-materskej-skoly-a-skolskych-zariadeni-so-sidlom-na-uzemi-obce- https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-schvaleneho-vzn-obce-mocenok-c-09-2019-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-obce-mocenok-c-01-2010-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-ziaka-zus-posluchaca-jazykovej-skoly-a-dieta-materskej-skoly-a-skolskych-zariadeni-so-sidlom-na-uzemi-obce- Zverejnenie schváleného VZN Obce Močenok č. 09/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok Mon, 02 Dec 2019 10:42:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Ing. Karol Kučerák (28.11.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-ing-karol-kucerak-28-11-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-ing-karol-kucerak-28-11-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Ing. Karol Kučerák (28.11.2019) Thu, 28 Nov 2019 14:16:00 GMT Informovanie verejnosti: Rozsah hodnotenia pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti: „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“, navrhovateľa ewia, a.s., so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava https://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-rozsah-hodnotenia-pre-hodnotenie-vplyvov-navrhovanej-cinnosti-centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala-navrhovatela-ewia-a-s-so-sidlom-tomasikova-64-831-04-bratislava https://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-rozsah-hodnotenia-pre-hodnotenie-vplyvov-navrhovanej-cinnosti-centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala-navrhovatela-ewia-a-s-so-sidlom-tomasikova-64-831-04-bratislava Informovanie verejnosti: Rozsah hodnotenia pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti: „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“, navrhovateľa ewia, a.s., so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava Thu, 28 Nov 2019 10:10:00 GMT Voľné pracovné miesto v základnej škole https://mocenok.sk/clanok/volne-pracovne-miesto-v-zakladnej-skole https://mocenok.sk/clanok/volne-pracovne-miesto-v-zakladnej-skole Základná škola v Močenku má voľné miesto školského psychológa Tue, 26 Nov 2019 21:36:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Peter Bako (25.11.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-peter-bako-25-11-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-peter-bako-25-11-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Peter Bako (25.11.2019) Mon, 25 Nov 2019 14:46:00 GMT VV: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení stavby „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor, Šaľa“ https://mocenok.sk/clanok/vv-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-o-umiestneni-stavby-zachytne-parkovisko-predstanicny-priestor-sala https://mocenok.sk/clanok/vv-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-o-umiestneni-stavby-zachytne-parkovisko-predstanicny-priestor-sala VV: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení stavby „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor, Šaľa“ Fri, 22 Nov 2019 15:05:00 GMT Informovanie verejnosti: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - „Záchytné parkovisko – Predstaničný priestor, Šaľa“, https://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby-zachytne-parkovisko-predstanicny-priestor-sala https://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby-zachytne-parkovisko-predstanicny-priestor-sala Informovanie verejnosti: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - „Záchytné parkovisko – Predstaničný priestor, Šaľa“, Fri, 22 Nov 2019 08:09:00 GMT Zverejnenie návrhu programového rozpočtu Obce Močenok na rok 2020 s výhľadom do r. 2022 https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-navrhu-programoveho-rozpoctu-obce-mocenok-na-rok-2020-s-vyhladom-do-r-2022 https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-navrhu-programoveho-rozpoctu-obce-mocenok-na-rok-2020-s-vyhladom-do-r-2022 Zverejnenie návrhu programového rozpočtu Obce Močenok na rok 2020 s výhľadom do r. 2022 Thu, 21 Nov 2019 16:43:00 GMT Pozvánka na VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 27.11.2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-vi-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-dna-27-11-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-vi-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-dna-27-11-2019 Pozvánka na VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 27.11.2019 Thu, 21 Nov 2019 13:22:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Kováč, Alexander Jánoška, Radovan Koppa (18.11.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-jaroslav-kovac-alexander-janoska-radovan-koppa-18-11-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-jaroslav-kovac-alexander-janoska-radovan-koppa-18-11-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Kováč, Alexander Jánoška, Radovan Koppa (18.11.2019) Mon, 18 Nov 2019 14:57:00 GMT Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2019, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 05_2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO https://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-c-xx-2019-ktorym-sa-meni-vzn-obce-mocenok-c-05-2017-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso https://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-c-xx-2019-ktorym-sa-meni-vzn-obce-mocenok-c-05-2017-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2019, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 05_2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO Mon, 18 Nov 2019 13:09:00 GMT VV: ,,Močenok – ČS D – odstránenie havarijného stavu“ - Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby č. OU-SA-OSZP-2019/007120-5-Žš. zo dňa 13.11.2019 https://mocenok.sk/clanok/vv-mocenok-cs-d-odstranenie-havarijneho-stavu-rozhodnutie-povolenie-na-uskutocnenie-vodnej-stavby-c-ou-sa-oszp-2019-007120-5-zs-zo-dna-13-11-2019 https://mocenok.sk/clanok/vv-mocenok-cs-d-odstranenie-havarijneho-stavu-rozhodnutie-povolenie-na-uskutocnenie-vodnej-stavby-c-ou-sa-oszp-2019-007120-5-zs-zo-dna-13-11-2019 VV: ,,Močenok – ČS D – odstránenie havarijného stavu“ - Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby č. OU-SA-OSZP-2019/007120-5-Žš. zo dňa 13.11.2019 Mon, 18 Nov 2019 10:00:00 GMT Informovanie verejnosti: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní ,,Modernizácia výrobne UGL“, Duslo, a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa https://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-rozhodnutie-vydane-v-zistovacom-konani-modernizacia-vyrobne-ugl-duslo-a-s-administrativna-budova-1236-927-03-sala https://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-rozhodnutie-vydane-v-zistovacom-konani-modernizacia-vyrobne-ugl-duslo-a-s-administrativna-budova-1236-927-03-sala Informovanie verejnosti: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní ,,Modernizácia výrobne UGL“, Duslo, a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa Thu, 14 Nov 2019 09:24:00 GMT Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , október 2019 https://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-oktober-2019 https://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-oktober-2019 Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , október 2019 Wed, 13 Nov 2019 14:48:00 GMT Informovanie verejnosti: Zverejnenie rozhodnutia Pamiatkového úradu SR https://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-zverejnenie-rozhodnutia-pamiatkoveho-uradu-sr https://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-zverejnenie-rozhodnutia-pamiatkoveho-uradu-sr Informovanie verejnosti: Zverejnenie rozhodnutia Pamiatkového úradu SR Wed, 13 Nov 2019 13:29:00 GMT VV: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "Močenok - kanalizačná sieť - odstránenie havarijného stavu ul. B. Klucha" https://mocenok.sk/clanok/vv-povolenie-na-uskutocnenie-vodnej-stavby-mocenok-kanalizacna-siet-odstranenie-havarijneho-stavu-ul-b-klucha https://mocenok.sk/clanok/vv-povolenie-na-uskutocnenie-vodnej-stavby-mocenok-kanalizacna-siet-odstranenie-havarijneho-stavu-ul-b-klucha VV: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "Močenok - kanalizačná sieť - odstránenie havarijného stavu ul. B. Klucha" Wed, 13 Nov 2019 10:00:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky (Ľuboš Bleho, Boris Horváth, Jozef Prekopp - 12.11.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-lubos-bleho-boris-horvath-jozef-prekopp-12-11-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-lubos-bleho-boris-horvath-jozef-prekopp-12-11-2019 Oznámenie o uložení zásielky (Ľuboš Bleho, Boris Horváth, Jozef Prekopp - 12.11.2019) Tue, 12 Nov 2019 08:30:00 GMT Informovanie verejnosti: Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja". https://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-a-navrh-strategickeho-dokumentu-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja https://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-a-navrh-strategickeho-dokumentu-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja Informovanie verejnosti: Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja". Mon, 11 Nov 2019 14:12:00 GMT Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Miloš Kútny https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predaja-pozemku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-ing-milos-kutny https://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predaja-pozemku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-ing-milos-kutny Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Miloš Kútny Mon, 11 Nov 2019 13:26:00 GMT Návrh VZN Obce Močenok xx/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa na materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce https://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-xx-2019-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-c-01-2010-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-ziaka-zus-posluchaca-jazykovej-skoly-a-dieta-na-materskej-skoly-a-skolskych-zariadeni-so-sidlom-na-uzemi-obce-moceno https://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-xx-2019-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-c-01-2010-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-ziaka-zus-posluchaca-jazykovej-skoly-a-dieta-na-materskej-skoly-a-skolskych-zariadeni-so-sidlom-na-uzemi-obce-moceno Návrh VZN Obce Močenok xx/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa na materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močeno Mon, 11 Nov 2019 09:00:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie pre sociálne veci a bytové otázky pri OcZ v Močenku dňa 12.11.2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-pri-ocz-v-mocenku-dna-12-11-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-pri-ocz-v-mocenku-dna-12-11-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie pre sociálne veci a bytové otázky pri OcZ v Močenku dňa 12.11.2019 Fri, 08 Nov 2019 15:00:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku dňa 13.11.2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-pri-obecnom-zastupitelstve-v-mocenku-dna-13-11-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-pri-obecnom-zastupitelstve-v-mocenku-dna-13-11-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku dňa 13.11.2019 Wed, 06 Nov 2019 15:06:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri OcZ v Močenku dňa 12.11.2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-financovania-spravy-majetku-a-podnikatelskej-cinnosti-pri-ocz-v-mocenku-dna-12-11-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-financovania-spravy-majetku-a-podnikatelskej-cinnosti-pri-ocz-v-mocenku-dna-12-11-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri OcZ v Močenku dňa 12.11.2019 Wed, 06 Nov 2019 13:24:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, mládež a šport dňa 11. novembra 2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-skolstvo-mladez-a-sport-dna-11-novembra-2019 https://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-skolstvo-mladez-a-sport-dna-11-novembra-2019 Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, mládež a šport dňa 11. novembra 2019 Wed, 06 Nov 2019 11:25:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Ľuboš Bleho, nar. 1992 (05.11.2019) https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-lubos-bleho-nar-1992-05-11-2019 https://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-lubos-bleho-nar-1992-05-11-2019 Oznámenie o uložení zásielky - Ľuboš Bleho, nar. 1992 (05.11.2019) Wed, 06 Nov 2019 10:32:00 GMT