Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Verejné obstarávanie
publikované: 16.12.2015 14:36  //  aktualizácia: 06.06.2016 13:43  //  zobrazené: 1371

Smernica o obstarávaní

SMERNICA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

Starosta obce Močenok podľa § 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva Smernicu obce č. 3/2016

 

upravujúcu jednotný postup verejného obstarávateľa obce Močenok pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o VO“).

 

 

Celé znenie smernice o verejnom obstarávaní sa nachádza v prílohe.

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top