Titulka   >  ÚRAD   >  Poplatky a ceny
publikované: 28.04.2017 13:58  //  aktualizácia: 01.02.2019 08:17  //  zobrazené: 2339

Poplatky za služby

Sadzby poplatkov od 1.2.2019

pôvodný sadzobník z r. 2013

aktualizovaný Uznesením č. 12.2 - VI./OZ/2015, Uznesením č. 12.4 - II./OZ/2017, Uznesením č. 5.3 - I./OZ/2018, 
Uznesením č. 8.5 – I./OZ/2019 a Uznesením č. 8.6 – I./OZ/2019 

 

Poplatok za prenájom obecného úradu
Malá zasadačka          –          Domáci 5,00 €/h 
                                  –          Cudzí 7,00 €/h

 

Poplatky za prenájom športovej haly
Hala                    –          Domáci 7,00 €/h
                           –          Cudzí 25,00 €/h
Zasadačka           –          Domáci 10,00 €/h 
                           –          Cudzí 15,00 €/h (záloha vopred 100,00 €)

Detské a mládežnícke kolektívy z obce Močenok prenájom bezplatne.

 

Poplatky za prenájom viacúčelového ihriska
Žiadateľ z obce Močenok                  –          bezplatne
Žiadateľ mimo obce Močenok          –          12,00 €/h

 

Poplatky za inzerciu v TXT káblovej televízie
                                                           –          Domáci občania 0,03 €/slovo/deň
                                                           –          Domáci podnikatelia 0,10 €/slovo/deň
                                                           –          Cudzí občania 0,10 €/slovo/deň
                                                           –          Cudzí podnikatelia 0,20 €/slovo/deň

Uverejnenie fotografie:          –          Domáci 0,70 €/deň
                                           –          Cudzí    1,50 €/deň

 

Poplatky za inzerciu v časopise Močenok
Farebná inzercia:

                                   Formát celá strana      –          Domáci             90,00 €
                                                                       –          Cudzí              135,00 €
                                   Formát ½ strany         –          Domáci             46,00 €
                                                                       –          Cudzí                69,00 €
                                   Formát ¼ strany         –          Domáci             24,00 €
                                                                       –          Cudzí                36,00 €
                                   Formát 1/8 strany       –          Domáci             14,00 €
                                                                       –          Cudzí                21,00 €

Riadková inzercia:      1 slovo/znak               –          0,10 €
                                   fotka – skenovanie     –          3,50 €

 

 

Internetová stránka obce
Zoznam podnikateľov :                    

  • Domáci zdarma (podmienka raz do roka potvrdiť záujem byť zverejnený - ak nepotvrdí, tak bude zo zoznamu na stránke vyradený)
  • Cudzí 10,00 €/rok

Inzeráty na internetovú stránku obce:           –          Domáci – zdarma
                                                                       –          Cudzí – zdarma ale len v prípade, ak si zaplatí za uverejnenie v Časopise Močenok alebo v Televízii Močenok.

O zľavách, prípadne odpustení ceny za inzerciu v časopise Močenok, Televízii Močenok, obecnom rozhlase a stránke obce Močenok rozhoduje Mediálna rada.

Zaradenie do katalógu firiem a služieb                        10,-€/rok                                  

Poplatky za prenájom nebytových priestorov v kultúrnom stredisku:

Prezentačné akcie       –          25,00 € za hodinu

 

Poplatky za prenájom spoločenskej sály
Veľké akcie (svadba, ples, disco)      –          Domáci 150,00 € + energie min. 10,00 € (na 2 dni=48h)
                                                                                   Každá začatá hodina navyše 5,00€
                                                           –          Cudzí 250,00 € + energie min. 10,00 € (na 2dni=48h)
                                                                                   Každá začatá hodina navyše 5,00 €.
Malé akcie – rodinné posedenia do 5 hod.    –          Domáci 80,00 € + energie min. 10,00 €
                                                                                            Každá začatá hodina navyše 10,00 €
                                                                       –          Cudzí 100,00€ + energie min. 10,00 €
                                                                                            Každá začatá hodina navyše 10,00 €

Prezentácie, prednášky, predaj. Akcie – do 3 hod.: 100,00 € + energie min. 10,00 €
 Každá začatá hodina navyše 10,00 €

                                                          

Poplatky za prenájom priestorov v kultúrnom dome – kino
100,- €/3 hod. + energie min. 10,00 € – Každá začatá hodina navyše 20,00 €

Poplatky za prenájom priestorov v kultúrnom dome – vestibul (vstupná hala)

15,- €/1 hod. 

Zľavy, prípadné odpustenie nájomného v kultúrnom dome, kláštore, spoločenskej sále, športovej hale a viacúčelového ihrisku schvaľuje kultúrna komisia alebo v neodkladných prípadoch starosta obce.

Zadarmo sa bude kultúrny dom, kláštor, spoločenská sála, športová hala, viacúčelové ihrisko poskytovať záujemcom vtedy, ak budú akcie organizované v spolupráci s obcou.

 

Poplatky za Xerox

Formát A4/1               –          0,20 €
Formát A4/2               –          0,30 €
Formát A3/1               –          0,30 €
Formát A3/2               –          0,50 €

 

Poplatky za obecný rozhlas             –          Domáci občania          –          1,50 €
                                                           –          Cudzí občania            –          2,50 €

 

Poplatky za službu kopírovania médií:                                          5,- €/hod

 

Poplatky za prenájom trhového miesta    
Predávajúci s trvalým pobytom v obci Močenok                  –          4,00 €/stôl
Ostatní predávajúci                                                               –          8,00 €/stôl
Predávanie mimo stola                                                          –          4,00 €/m2

 

Poplatky za predaj z osobného auta alebo prívesu jednorazovo
Predávajúci s trvalým pobytom v obci Močenok                  –          8,00 €
Ostatní predávajúci                                                               –          16,00 €

 

Poplatky za predaj z ložnej plochy nákladného vozidla jednorazovo
Predávajúci s trvalým pobytom v obci Močenok                  –            10,00 €
Ostatní predávajúci                                                               –          16,00 €

 

Poplatky za užívanie verejného priestranstva
Na miestnom trhovisku, miestnom cintoríne za účelom spracovania objednávky pre rôzne práce, dodávku materiálu a služieb                                             –          4,00 €

 

Poplatky za umiestnenie atrakcií                          
Kolotoč, cirkusu a iných atrakcií jednorazovo                      –          20,00 €

 

Poplatky za dočasné parkovanie
Motorového vozidla za m2 a deň                                          –          0,05 €

 

Poplatky za vývoz fekálií
Vývoz fekálií                         –                      Domáci             –        26,00 €
                                               –                      Cudzí (Hájske) –        45,00 €

 

 

 

 

Močenok 01. 02. 2019

 

 

                                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                       starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top