Titulka   >  ŽIVOT V OBCI   >  Organizácie
publikované: 15.07.2015 08:38  //  aktualizácia: 15.07.2015 08:38  //  zobrazené: 1367

Občianske združenie sv. Gorazda

Občianske združenie sv. Gorazda (SVG) je nepolitické združenie fyzických osôb (občanov) a právnických osôb, ktorých spája záujem šíriť a napĺňať odkaz prvého po mene známeho slovenského svätca, kňaza, pedagóga, literáta, vzdelanca európskeho formátu, diplomata a mučeníka sv. Gorazda a rozvoj ekologického cestovného ruchu ako priority regionálneho rozvoja na území medziriečia Nitra – Váh. Združenie zabezpečuje partnerstvo a spoluprácu verejného a súkromného sektora na základe obojstrannej výhodnosti. 

SVG bolo 21. júna 2007 zaregistrované Ministerstvom vnútra SR. Za predsedu združenia bol zvolený zástupca starostu obce Močenok Juraj Lenický. Myšlienka založenia občianskeho združenia vznikla na rokovaní zástupcov obcí Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Veľká Dolina, Štefanovičová, Poľný Kesov, Rastislavice a Močenok. Práve v okolí týchto obcí sa totiž nachádza osada Gorazdov. Cieľom združenia má byť propagácia myšlienok tejto významnej osobnosti slovenských dejín. Okrem šírenia myšlienok kresťanstva v regióne súčasťou  aktivít združenia  budú aj kultúrne a športové podujatia.

Cieľom združenia je okrem podpory, rozvoja a šírenia cyrilo-metodskej a staroslovenskej (gorazdovej) tradície bohatej na duchovnú, kresťanskú a kultúrnu minulosť aj získavanie, spracúvanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií v oblasti regionálneho rozvoja na vidieku s implementáciou programu LEADER. Predpokladá sa zosúlaďovanie služieb pre turistov a podnikateľov, podieľanie sa na spracovaní a realizácií programu rozvoja ekologického cestovného ruchu s ťažiskom na zhodnocovanie kultúrneho potencionálu viažúceho sa ku koreňom našich národných dejín. Veľkú úlohu by malo Občianske združenie sv. Gorazda zohrať i v roku 2012, kedy by malo byť usporiadateľom ekoturistického podujatia európskej mládeže a študentov „Cesta solúnskych bratov s európskym rázcestím Svätých Sedempočetníkov“. Cieľom podujatia by malo byť vďakyvzdanie osobnostiam, ktoré pomáhali kliesniť cestu návratu k slovenskej svojbytnosti. O tom, že združenie to so svojimi aktivitami myslí skutočne vážne a má za sebou aj oporu v podobe kresťanských či samosprávnych organizácií svedčí i fakt, že čestné predsedníctvo v združení zaujali:

 • Mons. Ján Sokol, arcibiskup trnavskej arcidiecézy
 • Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., nitriansky sídelný biskup
 • Prof. ThDr. Ivan Kútny, Dr., profesor morálnej reológie
 • Doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda NSK
 • Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF v Nitre
 • Prof. Mikuláš Látečka, PhD, rektor SPU v Nitre
 • Ing. Marián Borza, starosta obce Močenok
 • PaedDr. Jozef Gál, historik
 • Imrich Kováč, starosta obce Mojmírovce
 • Ing. Emil Nereča, starosta obce Svätoplukovo
 • Pavol Bednárik, starosta obce Poľný Kesov


To, že kresťanstvo má v Močenku silnú podporu a základňu, je všeobecne známe. Je preto úctyhodným krokom, že po kultúrnom Gorazdovom Močenku prišli predstavitelia obce s nápadom, ktorého ušľachtilé ciele určite nezostanú nepovšimnuté širokou verejnosťou aj mimo nášho regiónu.

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top