Titulka   >  ÚRAD   >  Školstvo
publikované: 15.07.2015 09:48  //  aktualizácia: 15.07.2015 09:49  //  zobrazené: 1941

Materská škola

História materskej školy v Močenku (okres Šaľa) sa začína písať v roku 1897. V tomto roku z iniciatívy a za podpory pána biskupa Imricha Bendeho bola zriadená kláštorná škola s dvomi triedami a opatrovňou. Správa kláštornej školy a opatrovne boli zverené Predstavenstvu milosrdných sestier sv. Vincenta z Pauly sídliacich taktiež v Močenku.

Ihneď po vzniku opatrovne boli utvorené dve oddelenia. Opatrovňu tvorili dve miestnosti a herňa, ktorých zariadenie zabezpečil nitriansky biskup I. Bende. Dôkazom toho je "Inventár škôlky" pochádzajúci z tohto obdobia. So vzmáhajúcim sa počtom žiačok dievčenskej rímsko - katolíckej školy trpela opatrovňa. Triedy ľudovej školy sa rozširovali a opatrovňa sa redukovala na jednu miestnosť. Bolo vytvorené jedno oddelenie, ktoré navštevovalo približne 120 detí.

Od roku 1897 bola opatrovňa pod spoločnou správou s Rímko - katolíckou dievčenskou školou milosrdných sestier. V roku 1945 poštátnením všetkého školstva na Slovenku stratila škola i opatrovňa katolícky ráz a správa bola rádu odňatá. Od roku 1945 mala opatrovňa vlastnú správu.

Za obdobie rokov 1897 - 1945 účinkovali v opatrovni štyri milosrdné sestry - diplomované opatrovateľky: sestra Henrika Loberová, sestra Ida Báliková, sestra Ilka Šorecz a sestra Anna Kinczelová, ktorá účinkovala v opatrovni najdlhšie, celých 38 rokov.

Po sestre Anne na voľné miesto už poštátnenej materskej školy bola dosadená Povereníctvom školstva, vedy a umenia (PŠVU) výpomocná opatrovateľka Margita Vysolajská, ktorá ukončila šk.r. 1946/47.

V šk.r. 1947/48 bola vedením opatrovne poverená Matilda Trubenová, učiteľka ľudovej školy. Materská škola bola koedukačná, s počtom detí 50, výchovou detí bola poverená sestra Janka Meňušová, výpomocná opatrovateľka.

V šk.r. 1948/49 a 1949/50 bola vedením materskej školy školským inšpektorátom v Galante poverená Ernestína Poliaková. V roku 1948 nastúpilo do materskej školy 40 detí, v roku1949 už 52 detí. PŠVU Bratislava dodalo materskej škole vnútorné zariadenie - 50 ks stoličiek, 8 stolov, 3-dielnu skriňu, policu na jedlo, 11 obrázkových a rozprávkových kníh a hračky - kolobežky, hojdacieho koňa, kolotoč. Od 13. februára 1950 bola materská škola pridelená pod inšpektorát v Šali.

Dňa 1. júla 1950 bol zavedený Pôdohospodársky útulok pre deti predškolského veku, ktorého vedúcou bola Terézia Halásková. Dňom 1. januára 1951 prevzalo tento útulok školstvo a zmenilo sa i pomenovanie na Materská škola s celodennou starostlivosťou. Vedením celodennej starostlivosti bola poverená učiteľka materskej školy Terézia Vlčanová, rod. Halásková.

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top