Titulka   >  OBEC   >  Pamiatky
publikované: 14.07.2015 13:07  //  aktualizácia: 14.07.2015 13:08  //  zobrazené: 2652

Kaplnka sv. Kríža

Je to najstaršia zachovaná sakrálna pamiatka v obci, nachádza sa v jej severnej časti. Vybudovaná bola za biskupa Erdödyho, keď bol v Močenku farárom už spomínaný Ján Kmoško. Dostavali ju v roku 1729. V roku 1747 veriaci zozbierali potrebnú sumu a farár Juraj Lackovič ju nechal rozšíriť a obnoviť.

Pod kaplnkou sa nachádza krypta (o rozmeroch asi 7 x 6 m), v ktorej je od roku 1827 uložené srdce nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha (1748 - 1826). Ústredným bodom krypty je ihlanový kamenný pomník, pri každom jeho boku je umiestnená kamenná nádoba v tvare kalicha s poklopom. Je na nich nápis: „Pretiosum cor et Viscera misericordiae!" Vo voľnom preklade to znamená: „Vzácne srdce a vnútornosti dané z milosrdenstva!" Na pomníku je reliéf biskupského erbu a pod ním je tabuľka s čitateľným nápisom:

„EXCELMI AC RDSMI DNI
JOSEPHI KLUCH EPISCOPI
NITRIENSIS ACTUALIS
INTIMI STATUS CON
SILIARI MORTVI IN
MOCSONOK 31. DEC. 1826
SUAE ANOR 78,
MENSU 9 AETATIS."

Voľný preklad nápisu znie: „Najvznešenejší a najdôstojnejší pán Jozef Kluch, biskup činný v Nitre, postavením dôverný radca, ktorý zomrel v Močenku 31. decembra 1826 v dôstojnom veku 78 rokov a 9 mesiacov."
Pod nadpisom je umiestnený podstavec z kameňa, na ktorom je vyobrazená biskupská mitra, berla, fakľa, svietnik so zlomenou sviecou a presýpacie hodiny.

V súčasnom období sa kaplnka využíva na slávenie pohrebných svätých omší a každoročne pri Sviatku Povýšenia sv. Kríža.

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top