mocenok.sk - Úradná tabuľa http://mocenok.sk/ Úradná tabuľa on mocenok.sk Sat, 21 Oct 2017 16:04:14 GMT Sat, 21 Oct 2017 16:04:14 GMT sk UPOVEDOMENIE o podaní odvolania voči rozhodnutiu OÚ ŠAĽA – Obnova vykurovania podniku – Duslo, a.s. http://mocenok.sk/clanok/upovedomenie-o-podani-odvolania-voci-rozhodnutiu-ou-sala-obnova-vykurovania-podniku-duslo-a-s http://mocenok.sk/clanok/upovedomenie-o-podani-odvolania-voci-rozhodnutiu-ou-sala-obnova-vykurovania-podniku-duslo-a-s UPOVEDOMENIE o podaní odvolania voči rozhodnutiu OÚ ŠAĽA – Obnova vykurovania podniku – Duslo, a.s. Wed, 18 Oct 2017 10:35:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Močovina 3 – Duslo, a.s. http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-mocovina-3-duslo-a-s http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-mocovina-3-duslo-a-s ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Močovina 3 – Duslo, a.s. Wed, 18 Oct 2017 10:12:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Horčíková chémia – výroba DUHOR-u, DUMAG-u, DUKAMAG-u – Duslo, a.s. http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-horcikova-chemia-vyroba-duhor-u-dumag-u-dukamag-u-duslo-a-s http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-horcikova-chemia-vyroba-duhor-u-dumag-u-dukamag-u-duslo-a-s ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Horčíková chémia – výroba DUHOR-u, DUMAG-u, DUKAMAG-u – Duslo, a.s. Mon, 16 Oct 2017 13:59:00 GMT Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok http://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-c-xx-2017-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-c-3-2013-o-vyske-mesacneho-prispevku-v-skolskych-zariadeniach-v-zriadovatelskej-posobnosti-obce-mocenok http://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-c-xx-2017-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-c-3-2013-o-vyske-mesacneho-prispevku-v-skolskych-zariadeniach-v-zriadovatelskej-posobnosti-obce-mocenok Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok Mon, 16 Oct 2017 13:00:00 GMT Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , september 2017 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-september-2017 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-september-2017 Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , september 2017 Thu, 12 Oct 2017 15:54:00 GMT OZNÁMENIE o začatí konania o odstránení stavby: VV - Rodinný dom na Ul. Rokošova III. v Močenku http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-konania-o-odstraneni-stavby-vv-rodinny-dom-na-ul-rokosova-iii-v-mocenku http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-konania-o-odstraneni-stavby-vv-rodinny-dom-na-ul-rokosova-iii-v-mocenku OZNÁMENIE o začatí konania o odstránení stavby: VV - Rodinný dom na Ul. Rokošova III. v Močenku Thu, 12 Oct 2017 14:27:00 GMT Schválená IV. zmena rozpočtu na rok 2017 http://mocenok.sk/clanok/schvalena-iv-zmena-rozpoctu-na-rok-2017 http://mocenok.sk/clanok/schvalena-iv-zmena-rozpoctu-na-rok-2017 Schválená IV. zmena rozpočtu na rok 2017 Wed, 11 Oct 2017 15:42:00 GMT Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - výrub dreviny – Ul. Borzagoš v Močenku. http://mocenok.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-s-82-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v-zneni-neskorsich-predpisov-vyrub-dreviny-ul-borzagos-v-mocenku http://mocenok.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-s-82-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v-zneni-neskorsich-predpisov-vyrub-dreviny-ul-borzagos-v-mocenku Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - výrub dreviny – Ul. Borzagoš v Močenku. Tue, 10 Oct 2017 15:04:00 GMT Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Emil Packa a manželka Marta http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-emil-packa-a-manzelka-marta http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-emil-packa-a-manzelka-marta Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Emil Packa a manželka Marta Tue, 10 Oct 2017 14:45:00 GMT ROZHODNUTIE o zmene navrhovanej činnosti – Duslo, a.s. – Obnova vykurovania podniku http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-duslo-a-s-obnova-vykurovania-podniku http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-duslo-a-s-obnova-vykurovania-podniku ROZHODNUTIE o zmene navrhovanej činnosti – Duslo, a.s. – Obnova vykurovania podniku Thu, 05 Oct 2017 09:55:00 GMT Oznam o delegovaní členov do okrskových volebných komisií http://mocenok.sk/clanok/oznam-o-delegovani-clenov-do-okrskovych-volebnych-komisii http://mocenok.sk/clanok/oznam-o-delegovani-clenov-do-okrskovych-volebnych-komisii Oznam o delegovaní členov do okrskových volebných komisií Tue, 03 Oct 2017 12:12:00 GMT Zverejnenie návrhov VZN Obce Močenok http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-navrhov-vzn-obce-mocenok http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-navrhov-vzn-obce-mocenok Zverejnenie návrhov VZN Obce Močenok Tue, 03 Oct 2017 10:45:00 GMT Schválené VZN Obce Močenok č. 04/2017 http://mocenok.sk/clanok/schvalene-vzn-obce-mocenok-c-04-2017 http://mocenok.sk/clanok/schvalene-vzn-obce-mocenok-c-04-2017 Schválené VZN Obce Močenok č. 04/2017 Tue, 03 Oct 2017 10:34:00 GMT Pozvánka na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-v-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-v-roku-2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-v-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-v-roku-2017 Pozvánka na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2017 Fri, 22 Sep 2017 11:27:00 GMT Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 5 http://mocenok.sk/clanok/zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-zastupitelstva-volebny-obvod-c-5 http://mocenok.sk/clanok/zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-zastupitelstva-volebny-obvod-c-5 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - volebný obvod č. 5 Wed, 20 Sep 2017 15:36:00 GMT Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja http://mocenok.sk/clanok/zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-predsedu-samospravneho-kraja http://mocenok.sk/clanok/zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-predsedu-samospravneho-kraja Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja Wed, 20 Sep 2017 15:32:00 GMT Výzva na predkladanie cenových ponúk "Oprava miestnej komunikácie - ul. Chalupy" http://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-oprava-miestnej-komunikacie-ul-chalupy http://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-oprava-miestnej-komunikacie-ul-chalupy Výzva na predkladanie cenových ponúk "Oprava miestnej komunikácie - ul. Chalupy" Mon, 18 Sep 2017 14:56:00 GMT Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Eduard Kohút a manželka Martina Kohútová http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-eduard-kohut-a-manzelka-martina-kohutova http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-eduard-kohut-a-manzelka-martina-kohutova Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Eduard Kohút a manželka Martina Kohútová Wed, 13 Sep 2017 11:00:00 GMT Návrh - IV. zmena rozpočtu Obce Močenok http://mocenok.sk/clanok/navrh-iv-zmena-rozpoctu-obce-mocenok http://mocenok.sk/clanok/navrh-iv-zmena-rozpoctu-obce-mocenok Návrh - IV. zmena rozpočtu Obce Močenok Wed, 13 Sep 2017 10:30:00 GMT Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Štefan Lenčeš a manželka http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-stefan-lences-a-manzelka http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-stefan-lences-a-manzelka Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Štefan Lenčeš a manželka Mon, 11 Sep 2017 13:24:00 GMT Pozvánka na Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-slavnostne-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-slavnostne-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku Pozvánka na Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku Thu, 07 Sep 2017 13:27:00 GMT Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - COOP Jednota, spotrebné družstvo, Nitra http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-coop-jednota-spotrebne-druzstvo-nitra http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-coop-jednota-spotrebne-druzstvo-nitra Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - COOP Jednota, spotrebné družstvo, Nitra Thu, 07 Sep 2017 12:59:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne veci a bytové otázky dňa 19.09.2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-dna-19-09-2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-dna-19-09-2017 Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne veci a bytové otázky dňa 19.09.2017 Wed, 06 Sep 2017 10:46:00 GMT OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti – „Obnova vykurovania podniku“, Duslo, a.s. – informovanie verejnosti http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-obnova-vykurovania-podniku-duslo-a-s-informovanie-verejnosti http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-obnova-vykurovania-podniku-duslo-a-s-informovanie-verejnosti OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti – „Obnova vykurovania podniku“, Duslo, a.s. – informovanie verejnosti Mon, 04 Sep 2017 14:25:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť 18.09.2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-uzemne-planovanie-a-investicnu-cinnost-18-09-2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-uzemne-planovanie-a-investicnu-cinnost-18-09-2017 Pozvánka na zasadnutie komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť 18.09.2017 Mon, 04 Sep 2017 14:04:00 GMT Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 18.09.2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-financnej-komisie-18-09-2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-financnej-komisie-18-09-2017 Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 18.09.2017 Mon, 04 Sep 2017 13:38:00 GMT Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Fri, 18 Aug 2017 11:32:00 GMT Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov k 31.12.2016 http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zoznamu-danovych-dlznikov-k-31-12-2016 http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zoznamu-danovych-dlznikov-k-31-12-2016 Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov k 31.12.2016 Wed, 16 Aug 2017 10:55:00 GMT ROZHODNUTIE: Stavebné povolenie: VV – RD na Ul. Pribinova v Močenku http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-stavebne-povolenie-vv-rd-na-ul-pribinova-v-mocenku http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-stavebne-povolenie-vv-rd-na-ul-pribinova-v-mocenku ROZHODNUTIE: Stavebné povolenie: VV – RD na Ul. Pribinova v Močenku Mon, 14 Aug 2017 15:11:00 GMT ROZHODNUTIE: Stavebné povolenie: VV – Zastrešenie ZŠ Hájske http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-stavebne-povolenie-vv-zastresenie-zs-hajske http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-stavebne-povolenie-vv-zastresenie-zs-hajske ROZHODNUTIE: Stavebné povolenie: VV – Zastrešenie ZŠ Hájske Thu, 10 Aug 2017 10:34:00 GMT