mocenok.sk - Úradná tabuľa http://mocenok.sk/ Úradná tabuľa on mocenok.sk Mon, 26 Jun 2017 07:16:42 GMT Mon, 26 Jun 2017 07:16:42 GMT sk Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo planú práce v roku 2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-ii-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-mimo-planu-prace-v-roku-2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-ii-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-mimo-planu-prace-v-roku-2017 Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo planú práce v roku 2017 Fri, 23 Jun 2017 10:55:00 GMT ROZHODNUTIE o umiestnení stavby: VV – Zastrešenie ZŠ Hájske - Obec Hájske http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-vv-zastresenie-zs-hajske-obec-hajske http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-vv-zastresenie-zs-hajske-obec-hajske ROZHODNUTIE o umiestnení stavby: VV – Zastrešenie ZŠ Hájske - Obec Hájske Wed, 21 Jun 2017 15:07:00 GMT Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Bohuš Sekereš a manželka http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-bohus-sekeres-a-manzelka http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-bohus-sekeres-a-manzelka Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Bohuš Sekereš a manželka Mon, 19 Jun 2017 12:21:00 GMT OZNÁMENIE o začatí konania o odstránení stavby: VV - Rodinný dom na Ul. Cintorínska http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-konania-o-odstraneni-stavby-vv-rodinny-dom-na-ul-cintorinska http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-konania-o-odstraneni-stavby-vv-rodinny-dom-na-ul-cintorinska OZNÁMENIE o začatí konania o odstránení stavby: VV - Rodinný dom na Ul. Cintorínska Mon, 19 Jun 2017 10:54:00 GMT Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , máj 2017 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-maj-2017 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-maj-2017 Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , máj 2017 Fri, 16 Jun 2017 09:38:00 GMT Schválená II. zmena rozpočtu Obce Močenok na rok 2017 http://mocenok.sk/clanok/schvalena-ii-zmena-rozpoctu-obce-mocenok-na-rok-2017 http://mocenok.sk/clanok/schvalena-ii-zmena-rozpoctu-obce-mocenok-na-rok-2017 Schválená II. zmena rozpočtu Obce Močenok na rok 2017 Wed, 07 Jun 2017 12:25:00 GMT OZNÁMENIE o začatí konania o odstránení stavby: Rodinný dom na Ul. Pribinova http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-konania-o-odstraneni-stavby-rodinny-dom-na-ul-pribinova http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-konania-o-odstraneni-stavby-rodinny-dom-na-ul-pribinova OZNÁMENIE o začatí konania o odstránení stavby: Rodinný dom na Ul. Pribinova Wed, 07 Jun 2017 11:01:00 GMT Návrh na udelenie čestného občianstva http://mocenok.sk/clanok/navrh-na-udelenie-cestneho-obcianstva http://mocenok.sk/clanok/navrh-na-udelenie-cestneho-obcianstva Návrh na udelenie čestného občianstva Mon, 05 Jun 2017 15:27:00 GMT Schválený poradovník na pridelenie bytov postavených štátnou podporou (máj 2017) http://mocenok.sk/clanok/schvaleny-poradovnik-na-pridelenie-bytov-postavenych-statnou-podporou-maj-2017 http://mocenok.sk/clanok/schvaleny-poradovnik-na-pridelenie-bytov-postavenych-statnou-podporou-maj-2017 Schválený poradovník na pridelenie bytov postavených štátnou podporou (máj 2017) Mon, 05 Jun 2017 15:22:00 GMT Zverejnenie budúceho zámeru predaja pozemku - Mgr. Anna Leššová s manželom Pavlom http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-buduceho-zameru-predaja-pozemku-mgr-anna-lessova-s-manzelom-pavlom http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-buduceho-zameru-predaja-pozemku-mgr-anna-lessova-s-manzelom-pavlom Zverejnenie budúceho zámeru predaja pozemku - Mgr. Anna Leššová s manželom Pavlom Mon, 05 Jun 2017 15:20:00 GMT Zverejnenie budúceho zámeru predaja pozemku - Emil Packa s manželkou Martou http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-buduceho-zameru-predaja-pozemku-emil-packa-s-manzelkou-martou http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-buduceho-zameru-predaja-pozemku-emil-packa-s-manzelkou-martou Zverejnenie budúceho zámeru predaja pozemku - Emil Packa s manželkou Martou Mon, 05 Jun 2017 15:19:00 GMT Zverejnenie budúceho zámeru predaja pozemku - Bohuš Sekereš a manželka Zuzana http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-buduceho-zameru-predaja-pozemku-bohus-sekeres-a-manzelka-zuzana http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-buduceho-zameru-predaja-pozemku-bohus-sekeres-a-manzelka-zuzana Zverejnenie budúceho zámeru predaja pozemku - Bohuš Sekereš a manželka Zuzana Mon, 05 Jun 2017 15:15:00 GMT ROZHODNUTIE o povolení odstránenia stavby: VV – Rodinný dom na Ul. Sv. Gorazda v Močenku http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-o-povoleni-odstranenia-stavby-vv-rodinny-dom-na-ul-sv-gorazda-v-mocenku http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-o-povoleni-odstranenia-stavby-vv-rodinny-dom-na-ul-sv-gorazda-v-mocenku ROZHODNUTIE o povolení odstránenia stavby: VV – Rodinný dom na Ul. Sv. Gorazda v Močenku Fri, 02 Jun 2017 08:00:00 GMT Schválené VZN Obce Močenok č. 02/2017 a č. 03/2017 http://mocenok.sk/clanok/schvalene-vzn-obce-mocenok-c-02-2017-a-c-03-2017 http://mocenok.sk/clanok/schvalene-vzn-obce-mocenok-c-02-2017-a-c-03-2017 Schválené VZN Obce Močenok č. 02/2017 a č. 03/2017 Thu, 01 Jun 2017 10:02:00 GMT Schválený štatút Obce Močenok http://mocenok.sk/clanok/schvaleny-statut-obce-mocenok http://mocenok.sk/clanok/schvaleny-statut-obce-mocenok Schválený štatút Obce Močenok Thu, 01 Jun 2017 10:00:00 GMT OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti: „Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/d“ – informovanie verejnosti http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-intenzifikacia-prevadzky-kd-3-na-1100-t-d-informovanie-verejnosti http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-intenzifikacia-prevadzky-kd-3-na-1100-t-d-informovanie-verejnosti OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti: „Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/d“ – informovanie verejnosti Wed, 31 May 2017 09:18:00 GMT Pozvánka na III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-iii-riadne-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-roku-2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-iii-riadne-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-roku-2017 Pozvánka na III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017 Thu, 25 May 2017 10:33:00 GMT VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Zastrešenie ZŠ Hájske – Obec Hájske http://mocenok.sk/clanok/verejna-vyhlaska-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-zastresenie-zs-hajske-obec-hajske http://mocenok.sk/clanok/verejna-vyhlaska-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-zastresenie-zs-hajske-obec-hajske VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Zastrešenie ZŠ Hájske – Obec Hájske Wed, 17 May 2017 15:15:00 GMT Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok (23.05.2017) http://mocenok.sk/clanok/komisia-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-23-05-2017 http://mocenok.sk/clanok/komisia-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-23-05-2017 Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok (23.05.2017) Wed, 17 May 2017 09:02:00 GMT Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , apríl 2017 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-april-2017 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-april-2017 Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , apríl 2017 Tue, 16 May 2017 11:04:00 GMT Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Ing. Ladislav Szabo http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-ing-ladislav-szabo http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-ing-ladislav-szabo Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Ing. Ladislav Szabo Wed, 10 May 2017 13:51:00 GMT Návrh II. zmena rozpočtu obce Močenok a Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2017 http://mocenok.sk/clanok/navrh-ii-zmena-rozpoctu-obce-mocenok-a-informacia-o-plneni-rozpoctu-k-31-03-2017 http://mocenok.sk/clanok/navrh-ii-zmena-rozpoctu-obce-mocenok-a-informacia-o-plneni-rozpoctu-k-31-03-2017 Návrh II. zmena rozpočtu obce Močenok a Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2017 Wed, 10 May 2017 10:41:00 GMT VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o zastavení konania "Cyklistická cestička po hrádzi, 2. etapa" http://mocenok.sk/clanok/verejna-vyhlaska-oznamenie-o-zastaveni-konania-cyklisticka-cesticka-po-hradzi-2-etapa http://mocenok.sk/clanok/verejna-vyhlaska-oznamenie-o-zastaveni-konania-cyklisticka-cesticka-po-hradzi-2-etapa VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o zastavení konania "Cyklistická cestička po hrádzi, 2. etapa" Tue, 09 May 2017 08:00:00 GMT Výsledky laboratórnych testov vody 2017 http://mocenok.sk/clanok/vysledky-laboratornych-testov-vody-2017 http://mocenok.sk/clanok/vysledky-laboratornych-testov-vody-2017 Výsledky laboratórnych testov vody 2017 Thu, 04 May 2017 10:17:00 GMT VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – Rodinný dom na Ul. Sv. Gorazda v Močenku http://mocenok.sk/clanok/verejna-vyhlaska-oznamenie-o-zacati-konania-o-odstraneni-stavby-rodinny-dom-na-ul-sv-gorazda-v-mocenku http://mocenok.sk/clanok/verejna-vyhlaska-oznamenie-o-zacati-konania-o-odstraneni-stavby-rodinny-dom-na-ul-sv-gorazda-v-mocenku VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – Rodinný dom na Ul. Sv. Gorazda v Močenku Wed, 03 May 2017 15:41:00 GMT Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť pozýva na 18. zasadnutie http://mocenok.sk/clanok/komisia-pre-uzemne-planovanie-a-investicnu-cinnost-pozyva-na-18-zasadnutie http://mocenok.sk/clanok/komisia-pre-uzemne-planovanie-a-investicnu-cinnost-pozyva-na-18-zasadnutie Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť pozýva na 18. zasadnutie Tue, 02 May 2017 11:06:00 GMT VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Územné rozhodnutie – INS_FTTH_SALA_05_transport – Šaľa Duslo – Horná Kráľová http://mocenok.sk/clanok/verejna-vyhlaska-uzemne-rozhodnutie-ins-ftth-sala-05-transport-sala-duslo-horna-kralova http://mocenok.sk/clanok/verejna-vyhlaska-uzemne-rozhodnutie-ins-ftth-sala-05-transport-sala-duslo-horna-kralova VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Územné rozhodnutie – INS_FTTH_SALA_05_transport – Šaľa Duslo – Horná Kráľová Thu, 27 Apr 2017 13:10:00 GMT VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Stavebné povolenie – Rodinný dom na Ul. Školská v Močenku. http://mocenok.sk/clanok/verejna-vyhlaska-stavebne-povolenie-rodinny-dom-na-ul-skolska-v-mocenku http://mocenok.sk/clanok/verejna-vyhlaska-stavebne-povolenie-rodinny-dom-na-ul-skolska-v-mocenku VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Stavebné povolenie – Rodinný dom na Ul. Školská v Močenku. Thu, 27 Apr 2017 12:00:00 GMT Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - výrub drevín – Ul. M.R.Štefánika v Močenku. http://mocenok.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-s-82-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v-zneni-neskorsich-predpisov-vyrub-drevin-ul-m-r-stefanika-v-mocenku http://mocenok.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-s-82-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v-zneni-neskorsich-predpisov-vyrub-drevin-ul-m-r-stefanika-v-mocenku Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - výrub drevín – Ul. M.R.Štefánika v Močenku. Tue, 25 Apr 2017 14:48:00 GMT Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Močenok na II. polrok 2017 http://mocenok.sk/clanok/plan-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-mocenok-na-ii-polrok-2017 http://mocenok.sk/clanok/plan-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-mocenok-na-ii-polrok-2017 Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Močenok na II. polrok 2017 Mon, 24 Apr 2017 11:00:00 GMT