mocenok.sk - Úradná tabuľa http://mocenok.sk/ Úradná tabuľa on mocenok.sk Sat, 24 Mar 2018 14:46:04 GMT Sat, 24 Mar 2018 14:46:04 GMT sk Oznámenie o uložení zásielky - Marek Péter (22.03.2018) http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-marek-peter-22-03-2018 http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-marek-peter-22-03-2018 Oznámenie o uložení zásielky - Marek Péter (22.03.2018) Thu, 22 Mar 2018 08:38:00 GMT Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 28.03.2018 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-ii-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-dna-28-03-2018 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-ii-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-dna-28-03-2018 Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 28.03.2018 Thu, 22 Mar 2018 08:10:00 GMT Rozhodnutie: „Zmena strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1“ - informovanie verejnosti http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zmena-strategickeho-dokumentu-regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-2014-2020-verzia-1-1-informovanie-verejnosti http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zmena-strategickeho-dokumentu-regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-2014-2020-verzia-1-1-informovanie-verejnosti Rozhodnutie: „Zmena strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1“ - informovanie verejnosti Tue, 20 Mar 2018 13:55:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Alena Česká (19.03.2018) http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-alena-ceska-19-03-2018 http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-alena-ceska-19-03-2018 Oznámenie o uložení zásielky - Alena Česká (19.03.2018) Mon, 19 Mar 2018 10:12:00 GMT Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , február 2018 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-februar-2018 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-februar-2018 Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , február 2018 Thu, 15 Mar 2018 14:40:00 GMT Návrh I. zmena rozpočtu Obce Močenok http://mocenok.sk/clanok/navrh-i-zmena-rozpoctu-obce-mocenok http://mocenok.sk/clanok/navrh-i-zmena-rozpoctu-obce-mocenok Návrh I. zmena rozpočtu Obce Močenok Tue, 13 Mar 2018 13:30:00 GMT Návrh Záverečného účtu Obce Močenok za rok 2017 http://mocenok.sk/clanok/navrh-zaverecneho-uctu-obce-mocenok-za-rok-2017 http://mocenok.sk/clanok/navrh-zaverecneho-uctu-obce-mocenok-za-rok-2017 Návrh Záverečného účtu Obce Močenok za rok 2017 Tue, 13 Mar 2018 13:27:00 GMT Informovanie verejnosti: Upovedomenie o podaní doplnku odvolania voči rozhodnutiu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa č. OU-Sa-OSZP-2018/001228-20-Ne zo dňa 16.01.2018 http://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-upovedomenie-o-podani-doplnku-odvolania-voci-rozhodnutiu-okresneho-uradu-sala-odboru-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-hlavna-2-1-927-01-sala-c-ou-sa-oszp-2018-001228-20-ne-zo-dna-16-01-2018 http://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-upovedomenie-o-podani-doplnku-odvolania-voci-rozhodnutiu-okresneho-uradu-sala-odboru-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-hlavna-2-1-927-01-sala-c-ou-sa-oszp-2018-001228-20-ne-zo-dna-16-01-2018 Informovanie verejnosti: Upovedomenie o podaní doplnku odvolania voči rozhodnutiu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa č. OU-Sa-OSZP-2018/001228-20-Ne zo dňa 16.01.2018 Tue, 13 Mar 2018 08:05:00 GMT VÝZVA na určenie predpokladanej hodnoty zákazky ,,Interiérové vybavenie pre prístavbu - Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku“ http://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-urcenie-predpokladanej-hodnoty-zakazky-interierove-vybavenie-pre-pristavbu-rozsirenie-kapacity-materskej-skoly-v-mocenku http://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-urcenie-predpokladanej-hodnoty-zakazky-interierove-vybavenie-pre-pristavbu-rozsirenie-kapacity-materskej-skoly-v-mocenku VÝZVA na určenie predpokladanej hodnoty zákazky ,,Interiérové vybavenie pre prístavbu - Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku“ Mon, 12 Mar 2018 13:01:00 GMT OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA: VV – ULICA STARÝ HÁJ HÁJSKE – Obec Hájske http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-vv-ulica-stary-haj-hajske-obec-hajske http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-vv-ulica-stary-haj-hajske-obec-hajske OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA: VV – ULICA STARÝ HÁJ HÁJSKE – Obec Hájske Mon, 12 Mar 2018 10:35:00 GMT Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, mládež a šport dňa 19.03.2018 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-skolstvo-mladez-a-sport-dna-19-03-2018 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-skolstvo-mladez-a-sport-dna-19-03-2018 Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, mládež a šport dňa 19.03.2018 Thu, 08 Mar 2018 14:23:00 GMT OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA: VV – Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa – Modernizácia VO časť 2 – v časti výstavby nových svetelných miest - Mesto Šaľa http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-vv-modernizacia-verejneho-osvetlenia-v-meste-sala-3-etapa-modernizacia-vo-cast-2-v-casti-vystavby-novych-svetelnych-miest-mesto-sala http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-vv-modernizacia-verejneho-osvetlenia-v-meste-sala-3-etapa-modernizacia-vo-cast-2-v-casti-vystavby-novych-svetelnych-miest-mesto-sala OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA: VV – Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa – Modernizácia VO časť 2 – v časti výstavby nových svetelných miest - Mesto Šaľa Thu, 08 Mar 2018 14:17:00 GMT Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie dňa 12.03.2018 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-financnej-komisie-dna-12-03-2018 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-financnej-komisie-dna-12-03-2018 Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie dňa 12.03.2018 Wed, 07 Mar 2018 13:16:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Marek Péter (07.03.2018) http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-marek-peter-07-03-2018 http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-marek-peter-07-03-2018 Oznámenie o uložení zásielky - Marek Péter (07.03.2018) Wed, 07 Mar 2018 10:23:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne veci a bytové otázky dňa 14.03.2018 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-dna-14-03-2018 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-dna-14-03-2018 Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne veci a bytové otázky dňa 14.03.2018 Tue, 06 Mar 2018 10:28:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie pre územné plánovanie, investičnú činnosť dňa 13.03.2018 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-uzemne-planovanie-investicnu-cinnost-dna-13-03-2018 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-uzemne-planovanie-investicnu-cinnost-dna-13-03-2018 Pozvánka na zasadnutie komisie pre územné plánovanie, investičnú činnosť dňa 13.03.2018 Mon, 05 Mar 2018 14:04:00 GMT Informovanie verejnosti: Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie http://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-upovedomenie-o-podani-odvolania-voci-rozhodnutiu-okresneho-uradu-sala-odboru-starostlivosti-o-zivotne-prostredie http://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-upovedomenie-o-podani-odvolania-voci-rozhodnutiu-okresneho-uradu-sala-odboru-starostlivosti-o-zivotne-prostredie Informovanie verejnosti: Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-Sa-OSZP-2018/001228-20-Ne zo dňa 16.01.2018 Mon, 05 Mar 2018 14:00:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky (02.03.2018) http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-02-03-2018 http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-02-03-2018 Oznámenie o uložení zásielky (02.03.2018) Fri, 02 Mar 2018 14:24:00 GMT STAVEBNÉ POVOLENIE: VV – Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa – Modernizácia VO časť 2 – Mesto Šaľa http://mocenok.sk/clanok/stavebne-povolenie-vv-modernizacia-verejneho-osvetlenia-v-meste-sala-3-etapa-modernizacia-vo-cast-2-mesto-sala http://mocenok.sk/clanok/stavebne-povolenie-vv-modernizacia-verejneho-osvetlenia-v-meste-sala-3-etapa-modernizacia-vo-cast-2-mesto-sala STAVEBNÉ POVOLENIE: VV – Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa – Modernizácia VO časť 2 – Mesto Šaľa Fri, 02 Mar 2018 14:21:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Alena Česká (26.02.2018) http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-alena-ceska-26-02-2018 http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-alena-ceska-26-02-2018 Oznámenie o uložení zásielky - Alena Česká (26.02.2018) Mon, 26 Feb 2018 15:08:00 GMT Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - výrub dreviny – Ul. Biskupa Klucha v Močenku. http://mocenok.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-s-82-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v-zneni-neskorsich-predpisov-vyrub-dreviny-ul-biskupa-klucha-v-mocenku http://mocenok.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-s-82-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v-zneni-neskorsich-predpisov-vyrub-dreviny-ul-biskupa-klucha-v-mocenku Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - výrub dreviny – Ul. Biskupa Klucha v Močenku. Fri, 23 Feb 2018 14:38:00 GMT VÝZVA na predkladanie cenových ponúk bez využitia elektronického trhoviska ,,Stavebný dozor pre stavbu: ,,Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku“ http://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-bez-vyuzitia-elektronickeho-trhoviska-stavebny-dozor-pre-stavbu-rozsirenie-kapacity-materskej-skoly-v-mocenku http://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-bez-vyuzitia-elektronickeho-trhoviska-stavebny-dozor-pre-stavbu-rozsirenie-kapacity-materskej-skoly-v-mocenku VÝZVA na predkladanie cenových ponúk bez využitia elektronického trhoviska ,,Stavebný dozor pre stavbu: ,,Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku“ Thu, 22 Feb 2018 12:00:00 GMT „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1“ – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente http://mocenok.sk/clanok/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-2014-2020-verzia-1-1-zaslanie-oznamenia-o-strategickom-dokumente http://mocenok.sk/clanok/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-2014-2020-verzia-1-1-zaslanie-oznamenia-o-strategickom-dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1“ – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente Tue, 20 Feb 2018 09:27:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-ugl-dam-dammag-adblue-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-ugl-dam-dammag-adblue-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia Thu, 15 Feb 2018 13:12:00 GMT Oznámenie o uložení zásielky - Anna Kissová (14.02.2018) http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-anna-kissova-14-02-2018 http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-ulozeni-zasielky-anna-kissova-14-02-2018 Oznámenie o uložení zásielky - Anna Kissová (14.02.2018) Wed, 14 Feb 2018 15:12:00 GMT Zverejnenie zámeru predať obecný pozemok - Anna Leššová, ul. Školská http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-pozemok-anna-lessova-ul-skolska http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-pozemok-anna-lessova-ul-skolska Zverejnenie zámeru predať obecný pozemok - Anna Leššová, ul. Školská Wed, 14 Feb 2018 15:03:00 GMT Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , január 2018 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-januar-2018 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-januar-2018 Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , január 2018 Wed, 14 Feb 2018 13:46:00 GMT ,,Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020“ - Záverečné stanovisko - informovanie verejnosti http://mocenok.sk/clanok/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020-zaverecne-stanovisko-informovanie-verejnosti http://mocenok.sk/clanok/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020-zaverecne-stanovisko-informovanie-verejnosti ,,Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020“ - Záverečné stanovisko - informovanie verejnosti Wed, 14 Feb 2018 10:24:00 GMT Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (12.02.2018) http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-ponuky-na-prevod-vlastnictva-polnohospodarskeho-pozemku-12-02-2018 http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-ponuky-na-prevod-vlastnictva-polnohospodarskeho-pozemku-12-02-2018 Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (12.02.2018) Mon, 12 Feb 2018 08:51:00 GMT Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 O obecnom prospechovom štipendiu http://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-c-2018-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-c-5-2015-o-obecnom-prospechovom-stipendiu http://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-c-2018-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-c-5-2015-o-obecnom-prospechovom-stipendiu Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 O obecnom prospechovom štipendiu Wed, 07 Feb 2018 10:55:00 GMT