mocenok.sk - Úradná tabuľa http://mocenok.sk/ Úradná tabuľa on mocenok.sk Sun, 17 Dec 2017 16:50:25 GMT Sun, 17 Dec 2017 16:50:25 GMT sk Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , november 2017 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-november-2017 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-november-2017 Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , november 2017 Thu, 14 Dec 2017 12:11:00 GMT Zverejnenie budúceho zámeru predaja pozemku - Monika a Alexander Pápayoví http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-buduceho-zameru-predaja-pozemku-monika-a-alexander-papayovi http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-buduceho-zameru-predaja-pozemku-monika-a-alexander-papayovi Zverejnenie budúceho zámeru predaja pozemku - Monika a Alexander Pápayoví Wed, 13 Dec 2017 12:15:00 GMT ROZHODNUTIE: Konanie vedené na Okresnom úrade Šaľa, odbore starostlivosti o životné prostredie - Okresný úrad Nitra http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-konanie-vedene-na-okresnom-urade-sala-odbore-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-okresny-urad-nitra http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-konanie-vedene-na-okresnom-urade-sala-odbore-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-okresny-urad-nitra ROZHODNUTIE: Konanie vedené na Okresnom úrade Šaľa, odbore starostlivosti o životné prostredie - Okresný úrad Nitra Wed, 13 Dec 2017 10:50:00 GMT Schválený rozpočet Obce Močenok na rok 2018 http://mocenok.sk/clanok/schvaleny-rozpocet-obce-mocenok-na-rok-2018 http://mocenok.sk/clanok/schvaleny-rozpocet-obce-mocenok-na-rok-2018 Schválený rozpočet Obce Močenok na rok 2018 Fri, 01 Dec 2017 14:00:00 GMT Schválené Všeobecne záväzné nariadenia Obce Močenok na VI. Obecnom zastupiteľstve http://mocenok.sk/clanok/schvalene-vseobecne-zavazne-nariadenia-obce-mocenok-na-vi-obecnom-zastupitelstve http://mocenok.sk/clanok/schvalene-vseobecne-zavazne-nariadenia-obce-mocenok-na-vi-obecnom-zastupitelstve Schválené Všeobecne záväzné nariadenia Obce Močenok na VI. Obecnom zastupiteľstve Fri, 01 Dec 2017 14:00:00 GMT OZNÁMENIE o navrhovanej činnosti – informovanie verejnosti: Zariadenie na dočasné uskladnenie/zhromažďovanie starých vozidiel (vrátane určeného parkoviska pre staré autá) a zber ostatných odpadov – prevádzka Močenok http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-navrhovanej-cinnosti-informovanie-verejnosti-zariadenie-na-docasne-uskladnenie-zhromazdovanie-starych-vozidiel-vratane-urceneho-parkoviska-pre-stare-auta-a-zber-ostatnych-odpadov-prevadzka-mocenok http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-navrhovanej-cinnosti-informovanie-verejnosti-zariadenie-na-docasne-uskladnenie-zhromazdovanie-starych-vozidiel-vratane-urceneho-parkoviska-pre-stare-auta-a-zber-ostatnych-odpadov-prevadzka-mocenok OZNÁMENIE o navrhovanej činnosti – informovanie verejnosti: Zariadenie na dočasné uskladnenie/zhromažďovanie starých vozidiel (vrátane určeného parkoviska pre staré autá) a zber ostatných odpadov – prevádzka Močenok Thu, 30 Nov 2017 15:02:00 GMT OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania: VV – Rodinný dom, ul. Malá Kakava http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upusteni-od-ustneho-pojednavania-vv-rodinny-dom-ul-mala-kakava http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upusteni-od-ustneho-pojednavania-vv-rodinny-dom-ul-mala-kakava OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania: VV – Rodinný dom, ul. Malá Kakava Thu, 30 Nov 2017 14:57:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Čpavok 4 – Duslo, a.s. http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-cpavok-4-duslo-a-s http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-cpavok-4-duslo-a-s ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Čpavok 4 – Duslo, a.s. Wed, 29 Nov 2017 12:41:00 GMT ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE: VV - Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa – Mesto Šaľa http://mocenok.sk/clanok/uzemne-rozhodnutie-vv-rekonstrukcia-a-rozsirenie-mk-horna-sala-mesto-sala http://mocenok.sk/clanok/uzemne-rozhodnutie-vv-rekonstrukcia-a-rozsirenie-mk-horna-sala-mesto-sala ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE: VV - Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa – Mesto Šaľa Mon, 27 Nov 2017 13:00:00 GMT Pozvánka na VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-vi-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-v-roku-2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-vi-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-v-roku-2017 Pozvánka na VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2017 Thu, 23 Nov 2017 14:11:00 GMT Informovanie verejnosti : hodnotenie strateg. dokumentu a návrh "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020" http://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-hodnotenie-strateg-dokumentu-a-navrh-program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020 http://mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-hodnotenie-strateg-dokumentu-a-navrh-program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020 Informovanie verejnosti : hodnotenie strateg. dokumentu a návrh "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020" Wed, 15 Nov 2017 14:42:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Výroba LAD a dusičnanu amónneho – Duslo, a.s. http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-vyroba-lad-a-dusicnanu-amonneho-duslo-a-s http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-vyroba-lad-a-dusicnanu-amonneho-duslo-a-s ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Výroba LAD a dusičnanu amónneho – Duslo, a.s. Tue, 14 Nov 2017 14:21:00 GMT Zverejnenie plnenia rozpočtu k 30.09.2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-plnenia-rozpoctu-k-30-09-2017-a-navrh-rozpoctu-na-rok-2018 http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-plnenia-rozpoctu-k-30-09-2017-a-navrh-rozpoctu-na-rok-2018 Zverejnenie plnenia rozpočtu k 30.09.2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 Tue, 14 Nov 2017 09:06:00 GMT Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , október 2017 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-oktober-2017 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-oktober-2017 Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , október 2017 Mon, 13 Nov 2017 11:23:00 GMT Uverejnenie výsledkov volieb VÚC za všetky volebné obvody Nitrianskeho samosprávneho kraja http://mocenok.sk/clanok/uverejnenie-vysledkov-volieb-vuc-za-vsetky-volebne-obvody-nitrianskeho-samospravneho-kraja http://mocenok.sk/clanok/uverejnenie-vysledkov-volieb-vuc-za-vsetky-volebne-obvody-nitrianskeho-samospravneho-kraja Uverejnenie výsledkov volieb VÚC za všetky volebné obvody Nitrianskeho samosprávneho kraja Fri, 10 Nov 2017 14:28:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok dňa 15.11.2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-dna-15-11-2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-dna-15-11-2017 Pozvánka na zasadnutie komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok dňa 15.11.2017 Fri, 10 Nov 2017 13:19:00 GMT OZNÁMENIE zámeru vyhlásiť chránené územie – Chránený areál Síky – Okresný úrad Nitra http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-zameru-vyhlasit-chranene-uzemie-chraneny-areal-siky-okresny-urad-nitra http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-zameru-vyhlasit-chranene-uzemie-chraneny-areal-siky-okresny-urad-nitra OZNÁMENIE zámeru vyhlásiť chránené územie – Chránený areál Síky – Okresný úrad Nitra Fri, 10 Nov 2017 12:50:00 GMT ROZHODNUTIE o povolení odstránenia stavby: VV – Rodinný dom, Ul. Rokošova III. http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-o-povoleni-odstranenia-stavby-vv-rodinny-dom-ul-rokosova-iii http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-o-povoleni-odstranenia-stavby-vv-rodinny-dom-ul-rokosova-iii ROZHODNUTIE o povolení odstránenia stavby: VV – Rodinný dom, Ul. Rokošova III. Fri, 10 Nov 2017 12:46:00 GMT Výzva na predkladanie cenových ponúk "Chodník ulica Vinohradská" http://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-chodnik-ulica-vinohradska http://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-chodnik-ulica-vinohradska Výzva na predkladanie cenových ponúk "Chodník ulica Vinohradská" Thu, 09 Nov 2017 12:00:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne veci a bytové otázky dňa 20.11.2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-dna-20-11-2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-dna-20-11-2017 Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne veci a bytové otázky dňa 20.11.2017 Thu, 09 Nov 2017 10:58:00 GMT Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Močenok na I. polrok 2018 http://mocenok.sk/clanok/plan-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-mocenok-na-i-polrok-2018 http://mocenok.sk/clanok/plan-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-mocenok-na-i-polrok-2018 Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Močenok na I. polrok 2018 Wed, 08 Nov 2017 13:36:00 GMT Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 13.11.2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-financnej-komisie-13-11-2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-financnej-komisie-13-11-2017 Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 13.11.2017 Tue, 07 Nov 2017 15:28:00 GMT OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: VV – Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa – Modernizácia VO časť 2 – Mesto šaľa http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-vv-modernizacia-verejneho-osvetlenia-v-meste-sala-3-etapa-modernizacia-vo-cast-2-mesto-sala http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-vv-modernizacia-verejneho-osvetlenia-v-meste-sala-3-etapa-modernizacia-vo-cast-2-mesto-sala OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: VV – Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3. etapa – Modernizácia VO časť 2 – Mesto šaľa Tue, 07 Nov 2017 15:23:00 GMT Návrh VZN obce Močenok č. xx/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa http://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-c-xx-2017-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-c-01-2010-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-ziaka-zus-posluchaca-jazykovej-skoly-a-dieta http://mocenok.sk/clanok/navrh-vzn-obce-mocenok-c-xx-2017-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-c-01-2010-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-ziaka-zus-posluchaca-jazykovej-skoly-a-dieta Návrh VZN obce Močenok č. xx/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa Mon, 06 Nov 2017 13:28:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie pre školstvo, mládež a šport (13.11.2017) http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-skolstvo-mladez-a-sport-13-11-2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-skolstvo-mladez-a-sport-13-11-2017 Pozvánka na zasadnutie komisie pre školstvo, mládež a šport (13.11.2017) Mon, 06 Nov 2017 13:18:00 GMT Pozvánka na 21. zasadnutie Komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť (13.11.2017) http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-21-zasadnutie-komisie-pre-uzemne-planovanie-a-investicnu-cinnost-13-11-2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-21-zasadnutie-komisie-pre-uzemne-planovanie-a-investicnu-cinnost-13-11-2017 Pozvánka na 21. zasadnutie Komisie pre územné plánovanie a investičnú činnosť (13.11.2017) Mon, 06 Nov 2017 11:09:00 GMT Žiadosť o zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohos. pozemku http://mocenok.sk/clanok/ziadost-o-zverejnenie-ponuky-na-prevod-vlastnictva-polnohos-pozemku http://mocenok.sk/clanok/ziadost-o-zverejnenie-ponuky-na-prevod-vlastnictva-polnohos-pozemku Žiadosť o zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohos. pozemku Thu, 02 Nov 2017 12:30:00 GMT UPOVEDOMENIE o podaní odvolania voči rozhodnutiu OÚ ŠAĽA – Obnova vykurovania podniku – Duslo, a.s. http://mocenok.sk/clanok/upovedomenie-o-podani-odvolania-voci-rozhodnutiu-ou-sala-obnova-vykurovania-podniku-duslo-a-s http://mocenok.sk/clanok/upovedomenie-o-podani-odvolania-voci-rozhodnutiu-ou-sala-obnova-vykurovania-podniku-duslo-a-s UPOVEDOMENIE o podaní odvolania voči rozhodnutiu OÚ ŠAĽA – Obnova vykurovania podniku – Duslo, a.s. Wed, 18 Oct 2017 10:35:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Močovina 3 – Duslo, a.s. http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-mocovina-3-duslo-a-s http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-mocovina-3-duslo-a-s ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Močovina 3 – Duslo, a.s. Wed, 18 Oct 2017 10:12:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Horčíková chémia – výroba DUHOR-u, DUMAG-u, DUKAMAG-u – Duslo, a.s. http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-horcikova-chemia-vyroba-duhor-u-dumag-u-dukamag-u-duslo-a-s http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-horcikova-chemia-vyroba-duhor-u-dumag-u-dukamag-u-duslo-a-s ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Horčíková chémia – výroba DUHOR-u, DUMAG-u, DUKAMAG-u – Duslo, a.s. Mon, 16 Oct 2017 13:59:00 GMT