mocenok.sk - Úradná tabuľa http://mocenok.sk/ Úradná tabuľa on mocenok.sk Sun, 20 Aug 2017 02:09:50 GMT Sun, 20 Aug 2017 02:09:50 GMT sk Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Fri, 18 Aug 2017 11:32:00 GMT Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov k 31.12.2016 http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zoznamu-danovych-dlznikov-k-31-12-2016 http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zoznamu-danovych-dlznikov-k-31-12-2016 Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov k 31.12.2016 Wed, 16 Aug 2017 10:55:00 GMT ROZHODNUTIE: Stavebné povolenie: VV – RD na Ul. Pribinova v Močenku http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-stavebne-povolenie-vv-rd-na-ul-pribinova-v-mocenku http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-stavebne-povolenie-vv-rd-na-ul-pribinova-v-mocenku ROZHODNUTIE: Stavebné povolenie: VV – RD na Ul. Pribinova v Močenku Mon, 14 Aug 2017 15:11:00 GMT ROZHODNUTIE: Stavebné povolenie: VV – Zastrešenie ZŠ Hájske http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-stavebne-povolenie-vv-zastresenie-zs-hajske http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-stavebne-povolenie-vv-zastresenie-zs-hajske ROZHODNUTIE: Stavebné povolenie: VV – Zastrešenie ZŠ Hájske Thu, 10 Aug 2017 10:34:00 GMT OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: VV – Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-vv-rekonstrukcia-a-rozsirenie-mk-horna-sala http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-vv-rekonstrukcia-a-rozsirenie-mk-horna-sala OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: VV – Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa Thu, 10 Aug 2017 10:19:00 GMT Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Mgr. Anna Leššová s manželom Pavlom Šuvadom http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-mgr-anna-lessova-s-manzelom-pavlom-suvadom http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-mgr-anna-lessova-s-manzelom-pavlom-suvadom Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Mgr. Anna Leššová s manželom Pavlom Šuvadom Thu, 10 Aug 2017 08:21:00 GMT Zverejnenie budúceho zámeru predať obecný majetok - Eduard Kohút s manželkou Martinou http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-buduceho-zameru-predat-obecny-majetok-eduard-kohut-s-manzelkou-martinou http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-buduceho-zameru-predat-obecny-majetok-eduard-kohut-s-manzelkou-martinou Zverejnenie budúceho zámeru predať obecný majetok - Eduard Kohút s manželkou Martinou Wed, 09 Aug 2017 15:48:00 GMT Zverejnenie budúceho zámeru predať obecný majetok - Štefan Lenčéš s manželkou Magdalénou http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-buduceho-zameru-predat-obecny-majetok-stefan-lences-s-manzelkou-magdalenou http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-buduceho-zameru-predat-obecny-majetok-stefan-lences-s-manzelkou-magdalenou Zverejnenie budúceho zámeru predať obecný majetok - Štefan Lenčéš s manželkou Magdalénou Wed, 09 Aug 2017 15:46:00 GMT Návrhy – Všeobecne záväzných nariadení Obce Močenok http://mocenok.sk/clanok/navrhy-vseobecne-zavaznych-nariadeni-obce-mocenok http://mocenok.sk/clanok/navrhy-vseobecne-zavaznych-nariadeni-obce-mocenok Návrhy – Všeobecne záväzných nariadení Obce Močenok Wed, 09 Aug 2017 15:07:00 GMT Schválená III. zmena rozpočtu obce Močenok na rok 2017 http://mocenok.sk/clanok/schvalena-iii-zmena-rozpoctu-obce-mocenok-na-rok-2017 http://mocenok.sk/clanok/schvalena-iii-zmena-rozpoctu-obce-mocenok-na-rok-2017 Schválená III. zmena rozpočtu obce Močenok na rok 2017 Tue, 08 Aug 2017 14:44:00 GMT Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok (10. 08. 2017) http://mocenok.sk/clanok/komisia-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-10-08-2017 http://mocenok.sk/clanok/komisia-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-10-08-2017 Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok (10. 08. 2017) Tue, 08 Aug 2017 09:47:00 GMT Výzva na predkladanie cenových ponúk na dodanie tovaru s názvom "Špeciálne motorové vozidlo 7-miestne so zdvíhacou plošinou" http://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-na-dodanie-tovaru-s-nazvom-specialne-motorove-vozidlo-7-miestne-so-zdvihacou-plosinou http://mocenok.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk-na-dodanie-tovaru-s-nazvom-specialne-motorove-vozidlo-7-miestne-so-zdvihacou-plosinou Výzva na predkladanie cenových ponúk na dodanie tovaru s názvom "Špeciálne motorové vozidlo 7-miestne so zdvíhacou plošinou" Fri, 21 Jul 2017 08:50:00 GMT Pozvánka na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-iv-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-v-roku-2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-iv-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-v-roku-2017 Pozvánka na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2017 Thu, 20 Jul 2017 11:17:00 GMT OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania: VV – Rodinný dom na Ul. Pribinova v Močenku http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upusteni-od-ustneho-pojednavania-vv-rodinny-dom-na-ul-pribinova-v-mocenku http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upusteni-od-ustneho-pojednavania-vv-rodinny-dom-na-ul-pribinova-v-mocenku OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania: VV – Rodinný dom na Ul. Pribinova v Močenku Mon, 17 Jul 2017 14:43:00 GMT Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok (18. 07. 2017) http://mocenok.sk/clanok/komisia-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-18-07-2017 http://mocenok.sk/clanok/komisia-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-18-07-2017 Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok (18. 07. 2017) Thu, 13 Jul 2017 13:52:00 GMT Oznámenie zahájenia procesu schvaľovania Programu starostlivosti o Chránený areál Juhásové slance na obdobie rokov 2017-2046 http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-zahajenia-procesu-schvalovania-programu-starostlivosti-o-chraneny-areal-juhasove-slance-na-obdobie-rokov-2017-2046 http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-zahajenia-procesu-schvalovania-programu-starostlivosti-o-chraneny-areal-juhasove-slance-na-obdobie-rokov-2017-2046 Oznámenie zahájenia procesu schvaľovania Programu starostlivosti o Chránený areál Juhásové slance na obdobie rokov 2017-2046 Wed, 12 Jul 2017 15:35:00 GMT Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , jún 2017 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-jun-2017 http://mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-jun-2017 Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , jún 2017 Wed, 12 Jul 2017 11:23:00 GMT Návrh III. zmena rozpočtu Obce Močenok + Čerpanie k 30.06.2017 http://mocenok.sk/clanok/navrh-iii-zmena-rozpoctu-obce-mocenok-cerpanie-k-30-06-2017 http://mocenok.sk/clanok/navrh-iii-zmena-rozpoctu-obce-mocenok-cerpanie-k-30-06-2017 Návrh III. zmena rozpočtu Obce Močenok + Čerpanie k 30.06.2017 Tue, 11 Jul 2017 15:08:00 GMT ROZHODNUTIE o povolení odstránenia stavby: VV – Rodinný dom č. 959 na Ul. Cintorínska v Močenku http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-o-povoleni-odstranenia-stavby-vv-rodinny-dom-c-959-na-ul-cintorinska-v-mocenku http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-o-povoleni-odstranenia-stavby-vv-rodinny-dom-c-959-na-ul-cintorinska-v-mocenku ROZHODNUTIE o povolení odstránenia stavby: VV – Rodinný dom č. 959 na Ul. Cintorínska v Močenku Mon, 10 Jul 2017 14:00:00 GMT Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Roman Lenčéš http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-roman-lences http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-roman-lences Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Roman Lenčéš Mon, 10 Jul 2017 12:19:00 GMT Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - pozemky Mgr. Eva Kučerová http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-pozemky-mgr-eva-kucerova http://mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecny-majetok-pozemky-mgr-eva-kucerova Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - pozemky Mgr. Eva Kučerová Mon, 10 Jul 2017 11:12:00 GMT Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť pozýva na 19. zasadnutie http://mocenok.sk/clanok/komisia-pre-uzemne-planovanie-a-investicnu-cinnost-pozyva-na-19-zasadnutie http://mocenok.sk/clanok/komisia-pre-uzemne-planovanie-a-investicnu-cinnost-pozyva-na-19-zasadnutie Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť pozýva na 19. zasadnutie Mon, 10 Jul 2017 10:38:00 GMT OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti – „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“ – informovanie verejnosti http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-zvysenie-vykonu-vyroby-cpavkovej-vody-informovanie-verejnosti http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-zvysenie-vykonu-vyroby-cpavkovej-vody-informovanie-verejnosti OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti – „Zvýšenie výkonu výroby čpavkovej vody“ – informovanie verejnosti Fri, 07 Jul 2017 14:53:00 GMT ROZHODNUTIE o povolení odstránenia stavby: VV – RD na Ul. Pribinova v Močenku http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-o-povoleni-odstranenia-stavby-vv-rd-na-ul-pribinova-v-mocenku http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-o-povoleni-odstranenia-stavby-vv-rd-na-ul-pribinova-v-mocenku ROZHODNUTIE o povolení odstránenia stavby: VV – RD na Ul. Pribinova v Močenku Mon, 03 Jul 2017 15:27:00 GMT OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania: VV – Zastrešenie ZŠ Hájske http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-pojednavania-vv-zastresenie-zs-hajske http://mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-pojednavania-vv-zastresenie-zs-hajske OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania: VV – Zastrešenie ZŠ Hájske Mon, 03 Jul 2017 15:22:00 GMT Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča http://mocenok.sk/clanok/volby-do-organov-samospravnych-krajov-informacie-pre-volica http://mocenok.sk/clanok/volby-do-organov-samospravnych-krajov-informacie-pre-volica Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča Fri, 30 Jun 2017 10:41:00 GMT Rozhodnutie Predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-predsedu-nrsr-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravnych-krajov http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-predsedu-nrsr-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravnych-krajov Rozhodnutie Predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov Fri, 30 Jun 2017 10:22:00 GMT Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo planú práce v roku 2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-ii-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-mimo-planu-prace-v-roku-2017 http://mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-ii-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-mimo-planu-prace-v-roku-2017 Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo planú práce v roku 2017 Fri, 23 Jun 2017 10:55:00 GMT Rozhodnutie: VV-B2B FTTX_Šaľa_Duslo_Šaľa 05 http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-vv-b2b-fttx-sala-duslo-sala-05 http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-vv-b2b-fttx-sala-duslo-sala-05 Rozhodnutie: VV-B2B FTTX_Šaľa_Duslo_Šaľa 05 Thu, 22 Jun 2017 15:16:00 GMT ROZHODNUTIE o umiestnení stavby: VV – Zastrešenie ZŠ Hájske - Obec Hájske http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-vv-zastresenie-zs-hajske-obec-hajske http://mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-vv-zastresenie-zs-hajske-obec-hajske ROZHODNUTIE o umiestnení stavby: VV – Zastrešenie ZŠ Hájske - Obec Hájske Wed, 21 Jun 2017 15:07:00 GMT