Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.10.2017 10:45  //  aktualizácia: 03.10.2017 10:49  //  zobrazené: 148

Zverejnenie návrhov VZN Obce Močenok

 

Oznamujeme občanom, že majú možnosť nahliadnuť do Návrhov Všeobecne záväzných nariadení, ktoré sú dostupné k nahliadnutiu na podateľni Obecného úradu Močenok každý pracovný deň počas pracovných hodín a na internetovej stránke www.mocenok.sk.

  • Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015
  • Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb
  • Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok.

 

Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 03. 11. 2017.

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

                                                                                  PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                    starosta obce Močenok 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top