Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.10.2017 10:34  //  aktualizácia: 03.10.2017 10:35  //  zobrazené: 125

Schválené VZN Obce Močenok č. 04/2017

 

Oznamujeme občanom, že majú možnosť nahliadnuť do Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom na V. zasadnutí dňa 27. 09. 2017 Uznesením č. 5.1 – V/OZ/2017 a je dostupné k nahliadnutiu v podateľni Obecného úradu Močenok každý pracovný deň počas pracovných hodín a na internetovej stránke www.mocenok.sk.

 

  • Schválené VZN Obce Močenok č. 04/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2000 O vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce  Močenok a ktorým sa ruší Dodatok č. 1/2000 k VZN č. 1/2000.

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

 

                                                                                  PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                   starosta obce Močenok 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top