Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.03.2018 14:23  //  aktualizácia: 08.03.2018 14:25  //  zobrazené: 55

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, mládež a šport dňa 19.03.2018

Komisia pre školstvo, mládež a šport pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku

 

P O Z V Á N K A

 

         Srdečne Vás pozývam na zasadnutie Komisie pre školstvo, mládež a šport, ktoré sa uskutoční  19.marca 2018 o 17:00 hod. v priestoroch obecného úradu (na 1. poschodí – kancelária útvaru služieb a investičnej výstavby).

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia

3. Návrh VZN Obce Močenok, ktorým mení a dopĺňa VZN č. 5_2015 o Obecnom prospechovom štipendiu

4. Správa o hospodárení Základnej školy Močenok za rok 2017

5. Správa o hospodárení Materskej školy Močenok za rok 2017

6. Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy v Močenku za rok 2017

7. Rôzne

8. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia

9. Záver

 

S pozdravom

                                                                                              Mgr. Andrea Benková

                                                                                                  predseda komisie

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top