Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.08.2017 15:07  //  aktualizácia: 09.08.2017 15:15  //  zobrazené: 125

Návrhy – Všeobecne záväzných nariadení Obce Močenok

Návrhy – Všeobecne záväzných nariadení Obce Močenok  

      Oznamujeme občanom, že majú možnosť nahliadnuť do Návrhov Všeobecne záväzných nariadení, ktoré sú dostupné k nahliadnutiu na sekretariáte Obecného úradu Močenok každý pracovný deň počas pracovných hodín a na internetovej stránke www.mocenok.sk.

  • Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2003 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Močenok
  • Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2000 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Močenok a ktorým sa mení a dopĺňa dodatok č. 1/2000 k VZN č. 1/2000

 

Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 04. 09. 2017.

 

Pripomienky môžu občania zasielať na mail sekretariat@mocenok.sk alebo na adresu Obecného úradu Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok.

 

 

 

                                                                                  PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                   starosta obce Močenok 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top