Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.02.2018 10:55  //  aktualizácia: 07.02.2018 10:57  //  zobrazené: 83

Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 O obecnom prospechovom štipendiu

Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia Obce Močenok  

      Oznamujeme občanom, že majú možnosť nahliadnuť do Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré je okrem iného dostupné k nahliadnutiu v Klientskom centre Obecného úradu Močenok každý pracovný deň počas pracovných hodín a na internetovej stránke www.mocenok.sk.

  • Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 O obecnom prospechovom štipendiu

 

Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 28. 02. 2018.

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                     starosta obce Močenok 

 

Pripomienky môžete posielať na sekretariat@mocenok.sk alebo osobne podať v Klientskom centre OcÚ.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top