Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.06.2017 15:27  //  aktualizácia: 05.06.2017 15:30  //  zobrazené: 229

Návrh na udelenie čestného občianstva

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

zverejňuje

 

 

Návrh na udelenie čestného občianstva

Meno, priezvisko iniciátora návrhu:

Roman URBÁNIK, PaedDr. , Dekana Dúbravického 1922/18A, 951 31 Močenok

 

 v  súlade s čl. 4, bod. 1 a)  VZN obce Močenok č. 2/2009 O udeľovaní ocenení  obce Močenok,  podáva návrh na udelenie čestného občianstva

 

Mišovi Kováčovi, dlhoročnému spolu organizátorovi festivalu GM

 

Osobné údaje navrhovaného:

Mišo Kováč - Adamov

Dátum a miesto narodenia: xx.xx.xxxx, Zlaté Moravce

 

Mišo Kováč-Adamov, občianskym menom Michal Kováč, kultúrny a literárny historik, teatrológ, dramatik, sa narodil Zlatých Moravciach. Pseudonymy: Adamov, M. Borkov, Elena Marčáková, Elena Mariášová, K. Michalov, Mišo K. Adamov, Martin Križava.
Žije a tvorí v Martine.

Študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach (1946 – 1951), odbor slovenčina a literárna veda (1951 – 1956), knihovníctvo (1961 – 1962) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, muzeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyňu v Brne (1969 – 70).

Pôsobil v Matici slovenskej v Martine (1956 – 1990), najskôr ako pracovník bibliografického oddelenia, riaditeľ Pamätníka slovenskej literatúry (1966 – 1971), neskôr ako pracovník Literárneho múzea (1971 – 1990). Súčasne prednášal literárnu muzeológiu na univerzite v Brne (1971 – 1999). Bol námestníkom ministra kultúry Slovenskej republiky v Bratislave (1990 – 1992), správcom Matice slovenskej v Martine (1993 – 1994), od 1993 prednáša kultúrnu históriu a staroslovienčinu v teologickom inštitúte v Badíne. Žije v Martine.

Vo vedeckej práci sa sústredil na problematiku bibliografie, spracoval vyše 50 titulov rozličných súpisov literatúry, medzi nimi vzorový katalóg Filológia – Literárna veda – Krásna literatúra (1959) a Poznajme súčasnú slovenskú literatúru (1961). Spoluzostavovateľ

 pamätníc Matica slovenská (1963) a Historický rok (1966). Jeden zo zakladateľov slovenského literárneho múzejníctva, autor monografie Úvod do štúdia literárnej muzeológie (1982). Ako teatrológ sa prezentoval monografickými prácami Bábkárska tvorba (1984), Slovenská ochotnícka scénografia (1986), Poznávajme dejiny ochotníckeho divadla (1993), Gorazdov Močenok (1998). V dramatickej tvorbe sa orientoval na rekonštruovanie ľudových hier (Tekvičky, 1981; Prvohry, 1984; Tomášik a Katarínka, 1989; Turobáj, 1994; Dorota, 1999). Deťom adresoval bábkové a činoherné predlohy Gašparko (1981), Skúška alebo Zahraj (1982), Čo je to čerieslo, aký je jarmok (1985) a i. Autorsky pripravil scenáre mimojaviskových hromadných divadelných predstavení Matica v dejinách – dejiny v Matici (1988), Župy v Matici – Matica v župach (1993), Prispenia Martina – svätého i Turčianskeho (1997). Pre rozhlas napísal hru Žatevná (1985) a od r. 1994 cyklus hier o osobnostiach z dejín cirkvi.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, jeho odbočky v Žiline.

 

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

 

                                                                    PaedDr. Roman Urbánik

                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top