Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY
publikované: 15.07.2015 09:13  //  aktualizácia: 30.08.2016 11:29  //  zobrazené: 2939

Kancelária prvého kontaktu

Gabriela Beňová - odborný referent
Mgr. Janka Eisellová - odborný referent


kontakt: 037/6552370, 037/6552374

 

 

 • osvedčenie listín a podpisov 
 • zabezpečenie prvého kontaktu s občanom, poskytovanie základných informácií a noriem obce (Štatút obce, PHSR obce, Územný plán obce, VZN, Zápisnice a uznesenia OcZ, Prehľad poplatkov, Prevádzkové poriadky...)
 • odborná pomoc občanovi pri vypĺňaní tlačív a formulárov k vybavovaniu na úrade
 • podacia kniha, príjem dokumentov (žiadosti, sťažnosti, petície)
 • preberanie inzerátov a oznamov do Časopisu Močenok a Kabel TV
 • preberanie hlásení o poruchách obecného rozhlasu a Kabel TV
 • preberanie filmov - kino
 • xeroxové práce pre občanov
 • správa úradnej tabule
 • pokladňa a príjem poplatkov:
  • smetné nádoby
  • hlásenie v rozhlase
  • predaj na trhovisku
  • verejné priestranstvá
  • odpady
  • športová hala, športoviská
  • káblovú televíziu
  • pohreb a hrobové miesta
  • nájom za nebytové priestory
  • nájom za bytové priestory
  • opatrovateľskú službu


Zastupovanie: Dane a sociálna agenda (výber daní a preberanie žiadostí soc. agendy)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top